Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Slöjd

·

Årskurs:

9

Träslöjd Åk 9. VT19

Östergårdsskolan gr, Halmstad · Senast uppdaterad: 25 januari 2019

Eleverna tillverkar produkter utifrån egna önskemål. I arbetet skall eleverna bevisa vilka kunskaper och förmågor de har både praktiskt och teoretiskt. Eleverna kan kombinerar olika material som till exempel trä, metall och tyg mm. Eleverna kan söka inspiration bland slöjdföremål, produkter och i de böcker som finns i slöjdsalen. Eleverna får gärna söka produkter på internet. Vi lärare försöker att individualisera arbetet för att varje elev skall utmana sig själv för att skaffa sig mer kunskaper.

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Bedömning - vad och hur

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • tillverka din produkt
 • hur du hanterar redskap och maskiner
 • komma med förslag på hur du tänkt gå vidare i ditt arbete
 • hur väl du följer din skiss/ritning
 • hur väl du  tar till dig de kunskaper vi delar med oss av i individuella eller grupp genomgångar.
 • hur du hjälper dina klasskamrater med moment som du vet att du kan.
 • att göra tvådimensionella och tredimensionella fungerande ritningar
 • hur du använder olika slöjdspecifika begrepp

 Hur
Vi lärare bedömer dina kunskaper under lektionerna när vi ser, hur du arbetar, när vi du och jag samtalar. När du bedömer resultatet på ditt arbetet.

I Din dokumentation kommer du att beskriva de moment, verktyg och material du lär dig. Dessutom kommer du att planera ditt arbete, steg för steg, i din loggbok.

Exempel:

 

 • vi tittar på hur du använder din tid i slöjden, hur du hanterar verktyg maskiner och material
 • vi lyssnar på dig när vi samtalar kring vad du gör och hur du tänkt gå vidare med ditt arbete
 • vi tittar efter om du hjälper och inspirerar dina kamrater på något sätt
 • vi talar med dig om resultatet på ditt arbete innan du tar hem det då gör du en bedömning och funderar på om du kunde gjort något på ett annat sätt för att förändra resultatet
 • vi läser din dokumentation när du arbetar med den (om du vill) eller när du anser att den är klar har lämnat in den.

 

Undervisning och arbetsformer

Endast rosa kopplingar! (Centralt innehåll)


Så här kommer vi att arbeta:

Du har i uppdrag att ta fram en produkt från egna idéer, bilder eller saker de sett. Du kan även leta i böcker och inspirationsmaterial som finns i salen, på internet eller som de sett någon annan stans. Vi lärare kan leta fram produkter som du skall arbeta med om du så önskar. Din valmöjlighet minskar naturligtvis då. Vi lärare hjälper gärna till med omvandla produkterna till en kunskapsnivå som utmanar dig. Du gör skisser, tvådimensionella och tredimensionella som du senare eller direkt omvandlar till en ritning. 

Därefter bestämmer vi vad för material du skall arbeta med. Du mäter, kapar och behandlar ditt material med tanke på miljön, minimera spill. Du visar vad du kan med att använd olika metoder och verktyg, du använder slöjdbegrepp och visar materialkunskap.

När din produkt är färdig skall du göra en dokumentation. Dokumentationen skall innehålla de kopplingar till läroplanen som du ser nedan ( lila markeringar).   En mall som du kan följa (se nedan under Dokumentation) kommer även att finnas i slöjdsalen. Fokusera på att skriva "Från idé till eget arbete" i löpande text. Därefter kontrollerar du om du fått med alla förmågorna som tex. "Slöjdföremål".

 

Dokumentation

Slöjddokumentation åk 9

Bevisa vad du kan, kombination av material mm

Dokumentationen skall innehålla:

Foto på det färdiga arbetet eller en bra teckning

Namn på dig som har gjort arbetet din årskurs och när du var färdig med produkten.

OBS!!! var noga med att använda slöjdspecifika begrepp i din dokumentation

Inledning

Inledningen av skall vara kortfattad och övergripande.

 • Vad du gjorde?
 • Varför du valt att göra just den produkten?
 • Vilka material och verktyg har du använt?
 • Vilka tekniker och du använt dig av?
 • Vad du tyckte om arbetet. Var det roligt/tråkigt. Varför var det?

Sida 2 skall innehålla:

Från idé till färdig produkt.

Här skall du redovisa dina kunskaper i text och bild ”Från ide till färdigt produkt” När du skriver vill jag att du skriver hur du har gjort, tankar du haft, hur du rättade till eventuella fel som du gjort. Beskriv mer ingående minst två moment, tex härdning eller den sammansättningen du använt dig av.  Moment för moment.

Den feta, texten nedan visar de kunskaper (förmågor) som jag vill att du skall fokusera på i åk 9. Till höger finns meningar som är till för att du skall kunna kolla av om du tycker att du tagit med alla momenten när du skrivit. OBS! Använd inte dem som frågor du skall svara på!

Slöjdföremål                       Berätta vad du har gjort, vilka material du har använt och om ditt val av materiel har påverkat formen.

Använda redskap               Berätta vilka verktyg du använt. Välj ut en maskin och ett handverktyg och berätta hur du arbetade med dem. Glöm inte ta med vilka regler som gäller för verktyget eller maskinen.

Tillvägagångsätt                Under arbetet med dokumentationen i från ide till färdigt arbete skriver du ned din arbetsprocess Jag vill att beskriver en metod eller ett tillvägagångsätt som du använt dig av mycket noggrant.

Inspirationsmaterial          Beskriv hur du har gjort för att förändra din produkt utifrån de bilder du sett på liknande produkter tidigare.

Kombinera                         Beskriv och förklara hur du kombinerat olika material och hantverkstekniker för att din produkts form och funktion skall fungera.

Arbetsprocessen                 Berätta om vilka förslag på hur du skall arbeta vidare med din produkt som du kommit med.

Ge omdömen                      Gör en bedömning om hur du arbetat med din produkt och förklara varför den ser ut som den gör. Tänk speciellt på färg, form, funktion och kvalitet.

Sida 3 Ritning skall innehålla en ritning och kapnota (hur mycket material du använt) . Du får gärna komplettera med din skiss.

 

 


Läroplanskopplingar

formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,

välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,

analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och

Handverktyg, redskap och maskiner hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

Utvecklade former av hantverkstekniker, till exempel gjutning, vävning och svarvning. Begrepp som används i samband med dessa.

Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.

Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering och hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.

Dokumentation i ord och bild av arbetsprocessen och resultatet, såväl med som utan digitala verktyg.

Matriser i planeringen
Kopia av Slöjdmatris för år 7 - 9 enligt lgr 11
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback