Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

SO (år 1-3), Svenska

·

Årskurs:

2 - 3

Världsreligionerna kristendom, judendom och islam

Vikaskolan, Falun · Senast uppdaterad: 5 mars 2020

Eleven ska bekanta sig med världsreligionerna och dess traditioner och högtider.

Syfte

Syftet är att ge eleverna kunskap om världsreligionerna kristendom, judendom och islam samt dess traditioner och högtider.

Undervisning

Vi kommer under ett par veckor att arbeta med världsreligionerna kristendom, judendom och islam. 
Fokus kommer att riktas mot centrala berättelser, högtider och traditioner inom dessa religioner.
 
Arbetssätt:
- lärarledda genomgångar
- se på korta filmer från SLI
- diskutera
- läsa texter
- besvara frågor skriftligt och muntligt
- skriva faktatexter och rita bilder
- göra jämförelser mellan religionerna
 
Några centrala begrepp för arbetsområdet:
- Heliga symboler: kors, stjärna, halvmåne
- Heliga byggnader: kyrka, synagoga, moské
- Heliga böcker: Bibeln, Tora, Koranen
- Högtider: jul, påsk, Kristi himmelfärdsdag, pingst, sabbat, Bar/bat Mitzva, ramadan

 

Bedömning

 Elevens förmåga att kunna:

  • ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från kristendomen, islam och judendomen.
  • återge delar av innehållet i några berättelser ur Bibeln.
  • beskriva några platser för religionsutövning. 
  • ge exempel på vad en flytt mellan länder med olika religioner kan innebära för barn och familjer.

Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

söka information från olika källor och värdera dessa.

reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,

analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,

söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.

Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.

Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.

Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras

Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.

Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).

Aktuella samhällsfrågor i olika medier.

Att flytta inom ett land och mellan länder. Vad detta kan ha för orsaker och få för konsekvenser.

Religioner och platser för religionsutövning i närområdet.

Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.

Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.

Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.

Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.

Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.

Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.

När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår.

Dessutom kan eleven ange några orsaker till att människor flyttar från en plats till en annan, och ge exempel på vad en flytt kan innebära för barn och familjer.

Dessutom beskriver eleven några platser för religionsutövning, och kopplar samman dessa med religioner som utövas i närområdet.

Eleven kan ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från kristendomen, islam och judendomen.

Eleven återger delar av innehållet i några berättelser ur Bibeln, samt i berättelser om gudar och hjältar i olika myter.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback