Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Slöjd

·

Årskurs:

7

Tiundaskolan, Förvaring med återbruk, vt 2018

Tiundaskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 9 juni 2018

Uppgiften är att sy någon typ av förvaring där produkten ska bestå av återbrukat material, helt eller delvis.

 

 

 

- Ord/begrepp att kunna: Produkt, tekniker, material, måttband, mönster, trådriktning, sömsmån, vävt tyg, bomull, rätsida, avigsida, tvärnåla, sicksack, raksöm, fåll, pressa, textiltryck, applikation, broderi.

Detta är ord och begrepp som jag kommer att ta upp på de gemensamma genomgångarna. Du kommer även att använda dig av/lära dig andra ord och begrepp som har med din produkt att göra. Kom ihåg att skriva ned de slöjdord du stöter på i din loggbok.

- Arbetsformer:

 • Vi tittar på film om hur vi kan minska mängden sopor och farliga ämnen i naturen och pratar om hur vi kan göra skillnad.

 • Du planerar ditt arbete med skiss på produkten. I planeringen ska mått, färger, tekniker och materialval finnas med. Tex ska där beskrivas, med ord och bild, vad som ska vara av återbrukat material. Någon del av kassen måste innehålla återbrukat material.
 • Du framställer din produkt med hjälp av din planering, lärarens genomgångar samt muntliga och skriftliga instruktioner.
 • Du för anteckningar över arbetet i loggboken eller dokumenterar arbetsprocessen i Unikum.
 • Då produkten är klar svarar du på reflektionsfrågorna i Unikum och lägger upp en bild på den färdiga produkten.

 

- Detta ska du kunna när arbetsområdet är slut för att nå godtagbara resultat:

 • Kunna planera och formge produkten utifrån inspirationskällan
 • Kunna beskriva hur vi kan tänka "hållbart" och minska på sopmängden.
 • Kunna arbeta praktiskt utifrån instruktioner
 • Kunna beskriva din arbetsprocess med slöjdspecifika ord och begrepp

 

- Bedömning baseras på:

 • Planering
 • Uttrycket  Hur du använder dig av  inspirationskällan i formgivningen.
 • Det praktiska arbetet Hantering av tekniker och material, hur du löser problem under arbetets gång, hur du för arbetet framåt, hur du utvecklar produkten och din analys av arbetsprocessen (loggboken och muntliga analyser).
 • Redovisningen Foto på produkten och svar på reflektionsfrågor i Unikum.

 

- Tidsplan: v.6-22 (lov v8 och 14) ca 14 lektionstillfällen

 

 

 


Läroplanskopplingar

Handverktyg, redskap och maskiner hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

Utvecklade former av hantverkstekniker, till exempel gjutning, vävning och svarvning. Begrepp som används i samband med dessa.

Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.

Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering och hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.

Dokumentation i ord och bild av arbetsprocessen och resultatet, såväl med som utan digitala verktyg.

Egen formgivning med hjälp av olika material, färger och former.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Reflektionsfrågor slöjd - Förvaring med återbruk

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback