Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

4 - 6

Engelskans muntliga och skriftliga delar

Brearedsskolan, Halmstad · Senast uppdaterad: 4 juni 2018

Inom följande engelska område kommer du att utveckla dina kunskaper inom läs- och hörförståelse. Du kommer även att utveckla dina kunskaper kring din skrivna och talade engelska.

Våra mål

Du ska:

- Kunna förstå tydlig talad engelska och texter från olika medier

- Kunna lyssna och läsa muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar

- kunna lyssna och läsa olika former av samtal dialoger och intervjuer

- Kunna använda strategier för att förstå betydelsebärande ord, talat språk och texter

- Kunna anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form och innehåll

- Kunna använda språkliga strategier för att göra sig förstådd när språket inte räcker till

 

Så här arbetar vi

Vi kommer att:

  • Titta på olika filmer
  • Diskutera
  • Söka fakta i böcker och på dator
  • Redovisa med hjälp av powerpoint

 

Bedömning

Du visar att du når målen genom att:

 

Nivå 1 (Betyg E)

-

 

Nivå 2 (Betyg C)

- berätta om flera av människans kroppsdelar

 

Nivå 3 (Betyg A)

-


Läroplanskopplingar

förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

Tydligt talad engelska och texter från olika medier.

Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.

Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.

Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form och innehåll.

Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.

Matriser i planeringen
Engelska
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter