Skolbanken Logo
Skolbanken

Planering- Projekt djur

Tegelbrukets förskola OLD, Svedala · Senast uppdaterad: 25 juni 2018

Nyfikenheten kring djur har väckts. Vilka djur ser vi? Vilka djur känner vi igen och vilka är nya för oss?

Positionsbestämning

- Var är vi?

Barnen har börjat visa mer och mer intresse för djur, ex gräsänderna i stadsparken, leksaksdjuren på avdelningen samt övriga djur vi möter i närmiljön. 

 

Mål och Syfte

Arbetssätt

- Vad erbjuder vi barnen?

Miljöer där vi kan hitta olika djur, både inne och ute. Promenader i närmiljön där vi kan se djuren i verkligheten. Film och berättelser. Spel i form av memory och lotto. Sånger, sånglåda med olika djur. Rim med olika djur.

- Processer - huret?

Vi rör oss ute i närmiljön för att tillsammans upptäcka djur vi känner igen eller som är nya för oss. Under våra promenader tittar vi även på djurens bajs och vi diskuterar tillsammans vilket djur det kommer ifrån. Vi skapar tillsammans där barnen får möta olika material, lera, färg osv. Barnen har tillsammans skapat en djurvärld som har en central plats inne på avdelningen. 

Vi kommer erbjuda barnen möjlighet att på olika sätt gissa djur med olika ledtrådar, detta i form av film och vår djurlåda.

 

- Dokumentation - på vilket sätt blir barnen delaktiga?

Barnens alster kommer att finnas synliga inne på avdelningen, utställning. Vi kommer också att dokumentera med bilder från våra promenader som barnen får reflektera kring. Vi har en tanke kring att barnen ska få ta med sig en kamera hem och fotografera ett djur som finns nära dem.

 

Utvärdering

- Vad ser vi för lärande och kunskaper?

Barnen har lärt sig väldigt mycket kring olika djur, bland annat vad de heter, vilka egenskaper de har och vilka djur som är vilda, bondgårdsdjur och skogsdjur. De har delat med sig av sina kunskaper till varandra. Barnen har även lärt sig vad de olika djurfamiljerna heter som bor på bondgården. Barnen visar att de har fått en förståelse för vad som händer med djur och natur om vi skräpar ner. 

- Hur kopplar vi tillbaka till barnen?

Genom att barnen har fått presentera djur för varandra i form av en bild och en berättelse. Vi har haft många samtal kring våra djur och natur och barnens tankar har hela tiden lyfts fram. Vi har även använts oss av mycket dokumentation som suttit uppe på väggarna där barnen hela tiden har kunnat koppla tillbaka till det vi har pratat om eller genomfört.

- Hur går vi vidare?

Vi väljer att via djuren ta en ny inriktning och jobba med jaget. Vi har vistats mycket i vår närmiljö när vi har utforskat djuren. Under dessa promenader har barnet visat nyfikenhet för det vi har mött exempelvis mataffärer, byggnader, lekplatser och var de själv bor. Detta bygger vi nu vidare på i vårt nya projekt. 

- Resultat: Varför blev det som det blev?

Barnens intresse har hela tiden drivit projektet framåt och vi har lyssnat in deras tankar och åsikter vilket har styrt in oss på nya spännande vägar.


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback