Skolbanken Logo
Skolbanken

Alfabetet som tema - Pedagogisk planering (Pp)

Västanvindens förskola, Hudiksvall · Senast uppdaterad: 19 juni 2018

Vi har valt att jobba med Alfabetet och bokstäver, ett förslag från ett av barnen. Viktigt med barns inflytande. Går också hand i hand med "Läslyftet " som vi just nu deltar i.

Arbetsområde/tema/projekt:   Bokstavstema

Tidsperiod:    VT -18

Förskolans namn:  Västanvindens förskola 

Grupp:  Gullvivian

Barnens ålder:  3-6

År och datum:   5/2 - 2018

 

Vilket innehåll ska behandlas?

Bokstäver, alfabetet

Vilka målområden i läroplanen berörs?

Utveckla intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner.

Vad vill vi ge barnen möjlighet att lära sig och utveckla? Vilka förmågor vill vi stimulera utifrån läroplanens intentioner?

Språk, språkljud, skriftspråk 

Hur kommer arbetet att läggas upp? Hur tar vi reda på barnens behov, erfarenheter och förkunskaper? Hur görs barnen delaktiga? Vem är ansvarig?

Vi snabbtrasar alla barn. Gör intervjuer. 

Jobbar med veckans bokstav, i första hand barnens begynnelsebokstäver men även med de bokstäver (ljud) vi märker det finns  ett behov av att jobba extra med utifrån TRAS.

Introduktion av temat med drama

Skapande på olika sätt kring varje bokstav.

Jobba i stora och små grupper

Alla pedagoger ansvariga.

Hur ska barnens lärande synliggöras för barnet, pedagogen och föräldrarna? Dokumentations och utvärderingsmetoder?

Genom våra dokumentstionsprotokoll, vår processvägg och i Unikum

planeringen upprättad av:

Anya, Kerstin och Karin


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback