Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

7

School

Österledskolan, Halmstad · Senast uppdaterad: 24 maj 2018

Did you know that you spend almost a fourth or a third of your life in school? Well, you do and so do all of the youth around the world. This project is all about one of the biggest episodes of your life - school. Not only will you learn the words and phrases to talk about school and how to tell time, but you will also learn other pupils' experiences and everyday life at their schools across the globe. Isn't that exciting?

I detta projekt, kommer vi att arbeta med två kapitlar i "Prime Time 1"-böckerna. Du kommer att ta del utav texterna och göra uppgifter, som tränar alla fyra färdigheter - tala, skriva, läsa och lyssna. 

Efter dessa kapitlar, kommer du att få göra två bedömningsuppgifter - två skriftliga, varav den andra uppgiften kan du välja att göra muntligt. Den första skriftliga uppgiften berör det första kapitlet, där du ska visa att du kan ta ställning och argumentera för din åsikt. I den andra uppgiften, ska du göra en jämförelsestudie mellan den svenska skolan och en annan engelsk-talande skola. Här är det viktigt att du visar att du kan jämföra två skolor/skolsystem med varandra.

Tidsplanering

Vecka 1: Arbeta med kapitel 3A: "School Talk". 
Vecka 2: Arbeta med den argumenterande texten.
Vecka 3: Arbeta med kapitel 3B: "The Cheat".
Vecka 4: Arbeta med den andra uppgiften - jämförelsestudien.
Vecka 5: Extra tid, om det så behövs.

Den argumenterande uppgiften kommer att ha två deadlines - den första, för feedback, och den andra, för inlämning. Bedömningen sker utifrån den andra bedömningsmatrisen ("Skriftliga färdigheten"), som är bifogad till detta projekt. Den andra uppgiften utgår främst från bedömningsmatrisen, "Realia".

När projektet är slut, ska du lämna in arbetshäftet och båda skriftliga uppgifterna.


Läroplanskopplingar

förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och

reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden.

Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.

Muntlig och skriftlig information samt diskussioner och argumentation med olika syften, till exempel nyheter, reportage och tidningsartiklar.

Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.

Matriser i planeringen
Realia
Skriftliga färdigheten
Muntliga förmåga: Redovisning och deltagande i samtal
Uppgifter
School

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback