Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Biologi, SO (år 1-3), Svenska, Teknik, NO (år 1-3)

·

Årskurs:

F - 3

Bondgården

Aspenässkolan, Lerum · Senast uppdaterad: 18 april 2018

Under några veckor kommer vi att arbeta med tema bondgården. Du kommer att få: - undersöka vilka djur som bor på en bondgård. - träna på vad djurfamiljerna på en bondgård heter. - lära oss om maten som kommer från en bondgård. - undersöka och samtala om livet förr och nu på en bondgård. - skriva faktatexter om något eller några bondgårdsdjur. - besöka en bondgård i vår närhet.

MÅL

Du ska:

 • känna till namnen på de vanligaste bondgårdsdjuren.
 • kunna vad medlemmarna i de vanligaste djurfamiljerna heter.
 • känna till vilken mat vi får från bondgården.
 • kunna skriva enklare faktatexter om några av bondgårdsdjuren.
 • delta i samtal och  göra jämförelser om livet på bondgården förr och nu.

UNDERVISNING

Du kommer att få:

 • läsa enkla faktatexter om bondgårdsdjur.
 • skriva enkla faktatexter, gemensamt och enskilt.
 • titta på bondgårdsfilmer
 • lyssna på högläsning ur skönlitterära berättelser om livet på en bondgård.
 • göra ett studiebesök på en bondgård. 
 • lära dig om vilken mat som kommer från bondgården.
 • sjunga sånger om bondgårdens olika djur.

 BEDÖMNING

Vi kommer bedöma din förmåga att:

 • namnge de vanligaste bondgårdsdjuren och deras familjer.
 • berätta om vilken mat vi får från bondgården.
 • skriva enklare faktatexter om ett par av bondgårdsdjuren.
 • delta i samtal och göra jämförelser om livet på bondgården förr och nu.

 


Läroplanskopplingar

använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.

Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.

Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Yrken och verksamheter i närområdet.

Miljöfrågor utifrån elevens vardag, till exempel frågor om trafik, energi och matvaror.

Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.

Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.

Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.

Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter