Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

5

I huvudet på en författare

Bjäre skola, Båstad · Senast uppdaterad: 28 maj 2018

I det här arbetsområdet lär du känna författaren Camilla Lagerqvist och hennes böcker. I en bokcirkel får du chans att läsa och samtala kring böcker utifrån några gemensamma frågeställningar (gillar/gillar inte, frågor/funderingar samt citat och tanke) och appen Boksamtal. När vi i samband med författarbesök träffar Camilla Lagerqvist får vi chans att ställa frågor kring hennes författarskap. Kanske kan Christina också ge oss ett och annat tips på hur man skapar spännande berättelser! Vi avslutar arbetet med att lära oss mer om våra ordklasser samt i grupp skriva dikter där vi sammanfattar våra tankar om boken vi har läst.

UNDERVISNING

De förmågor som bedöms kommer att undervisas och tränas in på följande sätt:
Du kommer att enskilt och gemensamt få läsa böcker skrivna av författaren Camilla Lagerqvist.
Du kommer att tillsammans med dina klasskompisar få delta i bokcirkel där du utifrån frågeställningar samt appen Boksamtal diskuterar böckernas innehåll.
Du kommer att i samband med författarbesök få träffa författaren Camilla Lagerqvist och då få chans att formulera frågor samt höra henne berätta om sitt författarskap.
Du kommer att tillsammans med de övriga deltagarna i bokcirkeln få sammanfatta boken ni har läst, lyfta fram egna tankar och åsikter samt resonera kring bokens budskap.
Du kommer att få lära dig mer om ordklasserna med hjälp av genomgångar, övningar samt programmet Grammatikbolaget.

BEDÖMNING

Jag kommer att bedöma din förmåga att:
Svenska
Samtala om texternas innehåll genom att ställa frågor och framföra egna åsikter.
Med flyt kunna läsa skönlitteratur med hjälp av lässtrategier.
Sammanfatta samt kommentera texternas innehåll.
Utifrån egna erfarenheter resonera om böckernas budskap samt beskriva dina upplevelser av dem.

Du presenterar dina kunskaper och förmågor genom muntliga/skriftliga uppgifter samt i samtal/diskussioner.


Läroplanskopplingar

kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och

kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,

genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,

utvecklar förmågan att själv bedöma sina resultat och ställa egen och andras bedömning i relation till de egna arbetsprestationerna och förutsättningarna

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.

Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.

Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.

Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.

Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.

Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback