Skolbanken Logo
Skolbanken

QR-koder

Harbo förskola, Heby · Senast uppdaterad: 28 juni 2018

För ett och ett halvt år sedan hade vi på vår förskola en lärarstudent som hade ett examensarbete där man använde sig av QR-koder. Barnen fick bl a gå på en skattjakt, spela in sin berättelse kring en bild, som blev en QR-kod. Vi på vår avdelning tyckte det var ett roligt verktyg att använda sig av i barngruppen, men inte förrän nu har vi tagit tag i det och fått det att fungera, så nu kör vi igång.

 Bakgrund

Här skriver ni bakgrunden till att ni valt temat. dvs hur det kommer sig att ni ska arbeta med detta tema, tex barns visade intresse. 

Då vi får den nya reviderade läroplanen för förskolan kommer digital kompetens att utgöra en stor del av denna.

Vi på vår förskola vill vara med från början och ligga i framkant då det gäller detta ämne.

För att möta och utmana barnen i de digitala verktygen kommer vi att skapa olika aktiviteter med hjälp av

QR-koderi olika sammanhang.

Syfte

 Berätta om VARFÖR ni ska jobba med detta tema -

Syftet med QR-koder är att införa ett spänningsmoment och att få in de digitala verktygen som en naturlig del av den vardagliga verksamheten.

Vi vill stimulera och utmana barns språk- och kommunikationsutveckling och intresse för teknink så att de upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker.
Barnen ska få möjlighet att möta tekniken i flera olika delar av verksamheten och på många olika sätt  och med bl a QR-koder så kan det bli möjligt.

 

Mål

Vad är målet med detta tema - dvs VART ska ni? hur ser det ut när ni är framme?

Målet är att barnen ska bli nyfikna och få ett intresse för digitala verktyg och då är QR-koder ett av dessa verktyg.

Vi vill att barnen själva ska kunna scanna av de koder som finns tillgängliga på förskolan, och att det blir en naturlig del i verksamheten.

Barnen får vara med och skapa QR-koder.

Målet är också att vi pedagoger ska känna oss hemma med att använda oss av QR -koder och att vi kan se vilka möjligheter det finns att utveckla vår dagliga verksamhet då vi använder oss av detta digitala verktyg.

 

Arbetssätt

HUR ska ni komma till målet? beskriv hur ni kommer att ge barnen möjlighet att itveckla de förmågor ni valt.


Vi har redan använt oss av QR-koder då vi hade vår julkalender, där vi scannade en QR-kod som kunde innehålla en film, sång eller saga.

Just nu har vi som fokusmål och tema kultur och då pratar vi om våra hem och familjen, barnen har ritat sin familj, vi spelade in då de berättade till bilden och sedan har vi  skapat en QR-kod till varje bild. Dessa bilder med en QR-Kod på sätts upp på väggen så att barnen tillsammans med föräldrarna scannar av QR-koden med en Ipad.

QR-koderna kommer sedan utvecklas vidare utifrån vårt tema och barnens visade intresse.

Med digitala sångkort så kan vi stimulera och utmana barnens språk- och kommunikationsutveckling på ett roligt och meningsfullt sätt och där vi pedagoger kan fånga deras intresse  för musik, dans och rörelse med ett verktyg som bjuder till lärande.

QR-koderna komma att finnas tillgängliga för barnen så att de kan använda Ipaden för att scanna av koderna under dagen, det ska bli en naturlig del av verksamheten.

QR-koderna kommer att utökas med tiden, det finns oändliga möjligheter att använda sig av QR-koder, vi har bara börjat.

 

 

 

Uppföljning/utvärdering/utveckling

Anteckna under temats gång = uppföljning mot mål

Barnen visar ett stort intresse för QR-koder och att scanna av färdiga koder och att göra egna har varit både roligt och spännande.

Barnen letar och hittar QR-koder överallt som vi scannar för att se vad som döljer sig.

Det märks att barnen blir mer och mer vana att använda QR-koder och de hjälper varandra de är också bra på att turas om med I-paden så att alla får möjlighet att använda den för att scanna av en kod.

 

När temat är över Utvärdera= nådde vi mål och syfte? kom vi dit vi ville? varför? varför inte?

Vi är inte alls färdiga när det gäller området QR-koder det kommer att utvecklas vidare, det finns oändliga möjligheter.

Vi pedagoger hittar QR-koder som kan användas i olika teman och aktiviteter som planeras på förskolan.

Vad kan vi göra annorlunda nästa gång? Utveckling = vad kan ni gå vidare med och vad kan ni göra om? Vad kan förbättras?

Detta område utvecklas hela tiden, både vuxna och barn lär sig mer och mer.  Att använda QR-koder till olika uppgifter, uppdrag,

gå på skattjakt, träna bokstäver ja listan kan göras lång.

En sak som vi ska försöka lösa är att en scannad QR-kod ska stanna med det den innehåller så att  inte barnen kan gå vidare

på You-tube där de hittar andra klipp som inte alls är lämpliga. 

 


Läroplanskopplingar

utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,

utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,

utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback