Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Religionskunskap

·

Årskurs:

7 - 9

Livsåskådningar och etik

Eriksbergsskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 17 januari 2019

Vi undersöker sekulära livsåskådningar och jämför dem med världsreligioner för att se likheter och skillnader. Vi lär också religiösa begrepp som exempelvis ateism, agnosticism, transcendent och sekularisering. Vi undersöker även etiska teorier såsom pliktetik, konsekvensetik och dygd etik.


Läroplanskopplingar

analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,

reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,

resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och

Centrala tankegångar och urkunder inom kristendomen samt utmärkande drag för kristendomens tre stora inriktningar: protestantism, katolicism och ortodoxi.

Centrala tankegångar och urkunder i världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.

Sekulära livsåskådningar, till exempel humanism.

Konflikter och möjligheter i sekulära och pluralistiska samhällen, till exempel i frågor om religionsfrihet, sexualitet och synen på jämställdhet.

Hur religioner och andra livsåskådningar kan forma människors identiteter och livsstilar.

Vardagliga moraliska dilemman. Analys och argumentation utifrån etiska modeller, till exempel konsekvens- och pliktetik.

Föreställningar om det goda livet och den goda människan kopplat till olika etiska resonemang, till exempel dygdetik.

Etiska frågor samt människosynen i några religioner och andra livsåskådningar.

Matriser i planeringen
Livsåskådningar och etik, matris
Uppgifter
Religiösa begrepp

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback