Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Fysik, Teknik

·

Årskurs:

6

Kraft, rörelse och friktion

Brunnsåkersskolan, Halmstad · Senast uppdaterad: 6 juni 2018

I mitten av 1600-talet satt en man vid namn Isaac Newton under ett äppleträd. Plötsligt vaknade han av ett duns. Denna duns hade han hört många gånger förr. Det var ett äpple som föll till marken. Vad var det som gjorde att äpplena föll mot marken och inte tvärtom. Det var här som tankarna kring krafter startade. Det var då som den unge Isaac började få tankarna att jorden drog äpplena till sig. Varför gjorde den det?

 

Målen för detta arbetsområde är att du ska veta:

* Hur olika krafter påverkar dig i din vardag.

* Hur olika krafter påverkar varandra.

* Hur du kan påverka olika krafter.

* Dessutom ska du kunna planera en egen undersökning gällande krafter.

 

Följande begrepp ska du kunna:

* kraft N (Newton)

* kraftpilar

* tyngdkraft/ dragningskraft/ gravitation

* motkraft/normalkraft

* friktion

* hastighet

* acceleration

* retardera

*centripetalkraft

* centrifugalkraft

* fritt fall

* luftmotstånd

* tyngdpunkt

* jämvikt

 

 

Hur visar du att du har nått målen?

* Jag kan förklara krafters olika begrepp.

* Jag kan ge exempel på och beskriva olika sorters krafter.

* Jag kan ge exempel på och visa på samband mellan olika krafter i vår vardag.

* Jag kan beskriva och ge exempel på krafter, som påverkar oss i vår vardag.

* Jag kan planera en egen undersökning gällande krafter

 

Hur kommer vi arbeta med detta arbetsområde?

* Du kommer få ta del av fakta från filmer, texter och annat material.

* Du kommer få möjlighet att öva/visa dina förmågor.

* Du kommer att få bidrar till att ge förslag som kan förbättra någon annans undersökning.

Följande förmågor ska vi arbeta med:

Analysförmågan

Du kommer att få öva på att visa att du kan se samband, ge exempel på människors beroende av olika krafters påverkan i din vardag. Du kommer få öva på och visa att du kan redogöra för krafters samband, orsaker och konsekvenser av situationer där olika krafter har verkat t ex vid en kollision, flytta ett skåp, sparka på en boll. Detta visar du genom att underbygga dina resonemang med fakta och den kunskap du tagit del av.

Begreppsförmågan

Du ska visa att du kan använda naturvetenskapliga begrepp i sitt sammanhang och veta vad dessa betyder.

Metakognitiva förmågan - Att reflektera kring sitt eget lärande

Du kommer få använda dig av kamratbedömning, detta för att öva på att bedöma din egna och andras planering. 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Kraft, rörelse och friktion
Uppgifter
Powerpoint - kraft, friktion & rörelse