Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Teknik

·

Årskurs:

3 - 2

Vad är teknik?

Söderfjärdsskolan, Vaxholm Stad · Senast uppdaterad: 22 mars 2018

Vad är teknik och vad kan den vara bra för? Vad är en uppfinnare och en uppfinning?

Syftet för arbetsområde eller ämnet

Du kan:
berätta om teknik som finns i din vardag.
namnge något vanligt verktyg och uppfinningar som är till hjälp för människan i vårt samhälle.

Du ska känna till några betydelsefulla uppfinningar samt uppfinnare.

Undervisningens innehåll: Vad?

Vi kommer att samtala om teknik i vår vardag. 
Vi kommer att titta på olika enkla uppfinningar som finns i vår omgivning.
Vi kommer att titta på film om uppfinnare och deras uppfinningar. 
Vi kommer att göra ett grupparbete om en uppfinning.

 

Bedömning

Genom samtal på lektionerna om vad teknik är och var det finns runt omkring oss. Du kommer också at få redovisa om en innovation för klassen och berätta om när den uppfanns och av vem, hur den har utvecklats, fungerar, hur den är till hjälp för oss och hur du tror att den kommer att användas i framtiden.

 


Läroplanskopplingar

identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,

Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.

Egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer.

Några föremål i elevens vardag och hur de är anpassade efter människans behov.

Hur föremålen i elevens vardag har förändrats över tid.

Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.

Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback