Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Musik

·

Årskurs:

3

Musik åk 3 Instrument

Nåntunaskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 28 maj 2018

Vi kommer under året att fortsätta spela ukulele, men också lära oss några ackord på piano och att spela en enkel melodi på pianot. Vi ska även lära oss namnen på några blåsinstrument.

Mål med området:

 • kunna ackompanjera på ukulele till sång
 • Kunna något ackord på piano
 • spela en enkel melodi på piano
 • kunna namnet på några blåsinstrument och veta hur de låter

 

Så här kommer vi att arbeta:

 • Vi kommer att lära oss att spela ett par ackord på ukulele (D, G och A7).
 • Vi kommer träna på att spela några sånger tillsammans på ukulele. 
 • Vi kommer att spela ukulele och lära oss några olika musiksymboler.
 • Vi kommer att titta på ett piano och se hur det är uppbyggt med vita och svart
 • Vi kommer även att lyssna på hur olika instrument i familjen stränginstrument låter.
 • Vi kommer att lära oss några instrument som hör till instrumentfamiljen stränginstrument.

Så här kommer arbete att bedömas:

Arbetet kommer att bedömas kontinuerligt under lektionerna.

 

Godtagbara kunskaper

 • Du kan ta ackorden D och A7 
 • Du kan i viss mån spela i takt till sången.
 • Du kan spela delar en en enkel anpassad melodistämma (tex Blinka lilla stjärna) på piano

Mer än godtagbara kunskaper

 • Du kan ta ackorden D och A7(och G på ukulele)
 • Du kan i viss byta mellan ackorden till sången med flyt
 • Du kan spela övervägande delar av en anpassad melodistämma (tex Blinka lilla stjärna)

 

 


Läroplanskopplingar

Sång och spel i olika former: unison sång, kanon och växelsång samt ensemblespel.

Imitation och improvisation med rörelser, rytmer och toner.

Rösten som instrument med variation av rytm, klang och dynamik.

Slagverk, sträng instrument och tangentinstrument med variation av rytm, klang och dynamik.

Rytm, klang, dynamik och tonhöjd som byggstenar för att musicera och komponera musik.

Musiksymboler, bilder och tecken.

Olika instrument från grupperna blås-, sträng-, tangent- och slagverksinstrumenet.

Hur instrumenten låter och ser ut.

Eleven kan delta i gemensam sång och följer då i någon mån rytm och tonhöjd.

Eleven kan även spela delar av en enkel anpassad melodi-, bas- och slagverksstämma samt bidra till ackompanjemang på ett ackordinstrument med några ackord.

Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument i viss mån med timing.

Dessutom kan eleven med viss säkerhet ge exempel på instrument från olika instrumentgrupper.

Matriser i planeringen
Musik åk 3 Instrument och sång
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback