Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska som andraspråk, Svenska

·

Årskurs:

7 - 9

År 8 läser 'Hjärtans Fröjd'

von Bahrs skola, Uppsala · Senast uppdaterad: 13 juni 2018

År 8, fram till sportlovet läser vi Per Nilssons populära ungdombok 'Hjärtans Fröjd' och lär oss samtidigt mer om vårt språks form (om ordklasser). ”Hon kom in från dimman- Hennes röda hår - lyste upp min morgon - lyste upp min dag” (Hjärtans Fröjd, s. 18)

Vad?

- Vi läser en roman av en populär ungdomsförfattare och får en inblick i Per Nilssons författarskap.

- Vi skriver personliga kommentarer till innehållet och analyserar det vi läst.

- Vi diskuterar bokens innehåll, språk och de berättartekniska grepp författaren använder.

 

Lärandemål (förmågor) i svenska enligt Lgr11

Genom undervisningen får du möjlighet att utveckla din förmåga att:

- formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

- läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften.

- anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang

- urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer

 

Undervisning: Vi läser boken tillsammans och på egen hand, du svarar skriftligt på frågor kring innehållet i boken och du diskuterar bokens innehåll muntligt med din grupp och i helklass. Du skriver även en avslutande text.

 

Bedömning: Det som bedöms är HUR du visar kunskaper i lärandemålen (förmågorna) i svenska. Underlaget för bedömning är hur du visar kunskaper såväl muntligt som skriftligt.

 


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Matriser i planeringen
Kunskapskrav Svenska 7-9
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter