Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

3 - 6

Stenen utveckling o lärande 2018

Ladugårdsmarkens förskola, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 21 maj 2018

Vi bedriver en verksamhet som utgår från att alla barn ska ges möjlighet till stimulans, motivation och utmaningar på förskolan. Den ska sätta barnet i fokus som en kompetent individ som vill utvecklas i förskolans alla varierande miljöer. Verksamheten ska bygga på en kvalitativ syn på kunskap och förmedla möjligheter till ett utforskande, nyfiket och lustfyllt lärande.

Läroplansmål

Kan skrivas in här eller så kopplas de nedan.

Planerade insatser

Vi jobbar med olika material ( lera, måla mm)

Vi observerar var barnen väljer att vara och locka in de där de inre brukar vara

 

Förväntade effekter (syfte och kännetecken) 

 

Att de kommer till oss och ber om hjälp med olika saker tex skriva bokstäver och siffror. De ber om att få ta fram musik/bilder på lärplattan.

De inspireras av varandra med olika skapande verksamheter . 

Metodval

Hur ska vi få syn på de förändrade lärandet/kunnandet hos barngruppen. Hur vi får syn på de förväntade effekterna som beskriv under Kännetecken. Ex. film från olika situationer, obesrvationer, dokumentationer.

filma och fotografera


Läroplanskopplingar

utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,

utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback