Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Biologi

·

Årskurs:

F - 6

Trafiktema

Ramsta skola, Uppsala · Senast uppdaterad: 23 maj 2018

Runt omkring oss finns många trafikskyltar och regler för trafiken, men vad betyder allt detta? Vilken sida av vägen ska jag gå på och på vilken sida av vägen ska jag cykla på? Vad är det för regler som gäller när vi åker buss och bil?

Syfte/n för arbetsområde eller ämnet

Här kopplar du syfte/n från Läroplanen

Undervisningens innehåll: Vad?

Här kopplar du centralt innehåll från läroplanen som du ev. förtydligar.

Undervisningens innehåll: Hur?

Du kommer att:

- Leta efter trafikmärken i din närmaste omgivning.

- Du kommer att rita/skapa ett eget trafikmärke som du ska presentera i klassen.

- Skriva faktatexter och göra en karta av din egen cykel/gångväg till skolan.

- Göra ett enkelt trafikspel med bana, trafikmärken och regler.

- Titta på film och power point om att vara säker i trafiken.

- Tala om de olika färdsätten och dess påverkan på vår miljö.

Kunskapskrav (för år 3 och 6)

Här kopplar du kunskapskraven från läroplanen.

Bedömning

 Du ska:

- Kunna visa hur man beter sig i trafiken

- Känna till hur olika val i trafiken påverkar oss och vår miljö

- Kunna några viktiga trafikmärken i din omgivning och vad de betyder

- Visa att du kan använda stor och liten bokstav, punkt, frågetecken, utropstecken samt visa att du förstår enkla stavningsregler

- Visa att du kan skapa ett eget trafikspel med spelinstruktioner skrivna i punktställning

- Kunna grundläggande geometriska begrepp och lägesord för att beskriva dessa samt kunna avbilda geometriska former

- Kunna använda enkelt bildspråk och framställa bilder som visar ett budskap

- Kunna presentera dina bilder i deras sammanhang

 


Läroplanskopplingar

kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,

kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,

kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

har fått kunskaper om samhällets lagar och normer, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar i skolan och i samhället,

har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling,

kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,

undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

söka information från olika källor och värdera dessa.

Teckning, måleri, modellering och konstruktion.

Olika element som bygger upp en bild: färg, form, linje, yta samt för- och bakgrund.

Plana och formbara material, till exempel papper, lera, gips och naturmaterial och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.

Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.

Konstruktion av geometriska objekt. Skala vid enkel förstoring och förminskning.

Handstil och att skriva med digitala verktyg.

Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.

Instruerande texter, till exempel spelinstruktioner och arbetsbeskrivningar. Hur de kan organiseras i steg, med logisk ordning och punktuppställning i flera led.

Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.

Trafikregler och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.

Miljöfrågor utifrån elevens vardag, till exempel frågor om trafik, energi och matvaror.

Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar, såväl med som utan digitala verktyg. Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns.

Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.

I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på i huvudsak fungerande sätt för att skapa olika uttryck.

Dessutom kan eleven presentera sina bilder med viss anpassning till syfte och sammanhang.

Dessutom kan eleven använda grundläggande geometriska begrepp och vanliga lägesord för att beskriva geometriska objekts egenskaper, läge och inbördes relationer.

Eleven kan även avbilda och, utifrån instruktioner, konstruera enkla geometriska objekt.

Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.

I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.

Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.

Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.

Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.

Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.

Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.

Eleven beskriver hur olika handlingar i vardagen kan påverka miljön, och ger utifrån detta förslag på hur man kan bidra till en hållbar utveckling.

Eleven identifierar riskfyllda platser i närområdets trafikmiljö och ger exempel på hur man kan minska riskerna genom ett säkert beteende i trafiken.

Eleven kan också söka information om samhället och naturen genom enkla intervjuer, observationer och mätningar, och göra enkla sammanställningar av resultaten så att innehållet klart framgår.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback