Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

NO (år 1-3), Matematik

·

Årskurs:

2

NTA Balansera och väga år 2

Torsångs skola, Borlänge · Senast uppdaterad: 7 maj 2018

Du har säkert gungat gungbräda någon gång, men har du lyckats väga jämt med din kompis? Vi använder oss av balans i många saker som vi gör i vår vardag. Hur skulle det exempelvis gå om vi inte kunde hålla balansen när vi cyklar? Hur vet vi vad som väger mest/minst?

Mål:

- att utveckla nyfikenhet och intresse för naturvetenskap och teknik

- att lyssna och argumentera med respekt för andra

- att utveckla förmågan att kommunicera genom samtal, läsa och skriva

- att lära sig se mönster och strukturer samt att lösa problem självständigt och i grupp

Viktiga begrepp:

 • balans
 • jämvikt
 • tyngdpunkt
 • stödpunkt
 • tyngre än
 • lättare än
 • tyngdkraft

Så här ska vi jobba:

Du arbetar med ett undersökande arbetssätt som följer dessa steg:

 • Du kommer att få ett uppdrag vid varje lektionstillfälle. Du inleder då med att göra förutsägelser för vad du tror att resultatet blir.
 • Med hjälp av olika material kommer du sedan att prova din förutsägelse.
 • Det resultat du får kommer du sedan att jämföra med din förutsägelse.
 • Genom att dokumentera det du gjort i bild och skrift sparar du ditt arbete för att visa för dina kompisar och ha som grund då vi pratar om resultatet i klassen.
 • Den avslutande frågan som du kommer att få ställa dig efter varje uppdrag är vad du upptäckt och vilken ny kunskap du fått.

 

Så här visar du vad du har lärt dig i arbetet med att balansera och väga.

 • Du är aktiv och gör förutsägelser vid våra uppdrag.
 • Du är aktiv och utför uppdragen utifrån de anvisningar som ges, för att ta reda på ett resultat.
 • Du jämför resultaten med dina förutsägelser.
 • Du dokumenterar ditt arbete på ett enkelt sätt, i bild och text.
 • Du beskriver muntligt ditt arbete och använder då orden jämvikt, balans, tyngdpunkt, stödpunkt, tyngre än och lättare än

Läroplanskopplingar

Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer

Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.

Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.

Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.

Symmetri, till exempel i bilder och i naturen, och hur symmetri kan konstrueras.

Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.

Tyngdkraft och friktion som kan observeras vid lek och rörelse, till exempel i gungor och rutschbanor.

Materials egenskaper och hur material och föremål kan sorteras efter egenskaperna utseende, magnetism, ledningsförmåga och om de flyter eller sjunker i vatten.

Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.

Enkla naturvetenskapliga undersökningar.

Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.

I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.

Eleven kan samtala om tyngdkraft, friktion och jämvikt i relation till lek och rörelse.

Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.

Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter