Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Idrott och hälsa, NO (år 1-3)

·

Årskurs:

2 - 6

Ett fiskande fritids FRIPP

Lorensberga F-6, Ludvika · Senast uppdaterad: 24 maj 2018

från och med v.22 så börjar vi med ett projekt som vi kallar för "Ett fiskande fritids". Vi ska försöka komma ut och fiska när möjlighet ges. Första fiskepassen blir på Onsdag och Torsdag vecka 22. Fyra barn i taget kommer att få gå.

Ett önskemål som kommit i våran önskelåda på fritids är att vi ska fiska. Nu tänkte vi uppfylla barnens önskan. Vi kommer börja med ett projekt som heter "ett fiskande fritids". Detta Startar vecka 22och kommer fortsätta även till hösten. Tanken är att vi ska försöka fiska när tillfälle ges.

 

Vi kommer börja detta projekt med regler vid sjön och vad man ska tänka på. Allt ifrån vad man ska ha för kläder till vad man måste tänka på.

Barnen kommer också få se på fiskefilm/serie. Samt designa sitt egna bete.

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, samt

röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande.

Närsamhällets och föreningslivets utbud av aktiviteter och platser för kultur, fritid och rekreation.

Orientera sig i närmiljön och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.

Idrotter och andra fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider och i olika väder.

Utevistelse under olika årstider, samt närmiljöns möjligheter till vistelse i naturen och på andra platser för fysisk aktivitet och naturupplevelser.

Säkerhet och hänsyn till miljö och andra människor vid vistelse i olika naturmiljöer. Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.

Livsstilens betydelse för hälsan, till exempel hur kost, sömn och balansen mellan fysisk aktivitet och vila påverkar det psykiska och fysiska välbefinnandet.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter