Skolbanken Logo
Skolbanken

Lekfull Programmering

Marbäcks förskola, Svedala · Senast uppdaterad: 17 januari 2019

Lekfull programmering tillsammans.

Mål/Syfte: 

Att använda digitala verktyg i förskolan är inte bara roligt och lärorikt. Vi har också ett uppdrag utifrån läroplanen att stimulera och utmana barns intresse för teknik. Programmering är en del av datalogiskt tänkande och  är ett språk som barn behöver lära sig förstå och använda eftersom det kommer vara en förutsättning för många framtida yrken. När vi pratar om programmering i förskolan är det själva logiken bakom att programmera som är viktig att grundlägga. Att utveckla själva förståelsen för hur jag formulerar ett problem och ger instruktioner. 

Programmering/kodning handlar om att låta barnen instruera en maskin/dator att utföra ett visst arbete och/eller att ta sig från plats A till plats B.

Vi börjar med att låta barnen programmera varandra med hjälp av pilar. 

 

Uppgift/utmaning:

Programmering är också att följa ett recept, att göra saker i en viss ordning. 

Genom att rita upp ett mönster på ett papper skapar barnen en algoritm. Algoritmer är en exakt beskrivning av hur man ska gå tillväga, ett recept på hur något ska utföras. I algoritmen pratar man om olika delar:

Sekvens: Göra saker steg för steg

Repetition: Upprepa vissa steg många gånger

 

Vad och hur gjorde barnen:

Barnen programmerade varandra att ta sig från plats A till B.

De tryckte igång varandra på "på och av-knappen" och gav varandra därefter instruktioner för hur de skulle gå. Ett steg fram, sväng dit, sväng hit, hoppa osv.

 

16/1-19

Barnen fick träna på att resonera med en kompis för att lösa problemet att ta Blueboten till sitt mål, dvs från punkt A till B. De fick börja med att tänka ut ett mål dit de ville att Blueboten skulle gå, ex från Gruffalon till Räven. När de hade tänkt ut målet så fick de programmera koderna för det. Lite senare under dagen fick barnen också jobba med appen Bluebot för att fortsätta utveckla kunskaperna. 

 

Pedagogernas reflektion: 

Barnen fann det väldigt lustfyllt att programmera varandra. De repeterade de olika stegen flera gånger och lyckades varje gång att ta sig fram till målet. 

 

16/1-19

Barnen var nyfikna och engagerade i aktiviteten. De samarbetade bra och hjälpte varandra att lösa de olika problemen som uppstod under arbetet. Att få Blueboten att svänga och gå ett steg var lite svårt till en början. 

 

Barnens reflektion:

"Detta var roligt", "Min robotknapp sitter på näsan", "Jag klarade det, jag är en magisk robot".

 

16/1-19

”Nu ska den gå från Räven till Ugglan, ett två tre (barnet räknar), så många steg ska den gå och då ska jag trycka så många gånger på pilen”. ”Nu måste jag sudda minnet innan den går vidare”. 

 

Hur går vi vidare:

Vi jobbar vidare med analog programmering.

Vi skapar mönster, algoritmer med olika sekvenser som vi låter barnen arbeta med. 

 

16/1-19

i fortsätter med upprepning av de olika algoritmerna och sekvenserna. 


Läroplanskopplingar

utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,

utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter