Skolbanken Logo
Skolbanken

Tema Skog, Miljö och Papperstillverkning

Regnbågen, Dibber Sverige AB · Senast uppdaterad: 24 maj 2018

Vi har observerad utifrån barnens intresse att de är intresserade av skog, miljö och papperstillverkning.Vi ska arbeta med ett tema som handlar om papper och papperstillverkning. Vi ska lära oss om papprets historia. Vad använder vi papper till idag? Hur tillverkar man papper? Vi ska också åka på studiebesök och tillverka eget papper. Slutligen ska vi hitta på egna uppfinningar. Genom temat ges barnen möjlighet att utforska och uppleva naturen med alla sinnen och kroppen.

 
Mål:
Att barnen ska utvecklas i naturkunskap på ett   lustfyllt sätt.

Vi utforskar naturen i  vår närmiljö


Vi har valt att gå till skogen för att lägga en grund till barnens förhållningsätt till naturen. Vi vill också skapa en "vi känsla" i gruppen och lära barnen att samarbeta. Skogen är bra miljö för att genomföra detta.

Vårt ansvar som pedagoger är att fånga barnens nyfikenhet och lust att lära samt att förmedla kunskaper om djur och natur.

Syfte:
Att möta barnens intresse för skogen och naturens material.
 • Att ge barnen möjlighet att skapa och fantisera kring naturens material.
 • Att barnen får använda alla sinnen i möten med naturen.
 • Att ge barnen chans att möta skogens lugn
Metod/Hur
Filma: När barnen använder naturens material.
Fota: Fånga ögonblickshändelser i barnens upplevelser och utforskande i skogen.
Fota: Även det barnen gör/skapat.
 
Nyfiken/Frågeställningar
 • Hur använder barnen naturens material? I skogen/ I skapandet.
 • Kan naturens material locka till fantasi och utforskande över tid?
 • Vilka möjligheter ger vi barnen att leka och utforska med naturens material .
   
  Förberedelser:

  Vår planering är flexibel för varje tillfälle eftersom vi utgår från barnens intressen, iakttagelser och nyfikenhet. 
   
  Vi började diskussionen på samlingen och ställer frågor som t.ex
  " Varifrån kommer papper och hur man tillverkar det ? 
  Vilka sort av papper finns det ?
  Vart/ hur använder man papper ? 
  Hur känns olika sort av papper ? T.ex hårt, mjuk, len och det är för att barnen ska lära sig nya ord och dess användning. 
  När vi jobbar med skog så ställer vi frågor som t.ex.
  Vad växer i skogen? Växer det papper på träd?
  Vilka djur bor i svenska skogen?
   
  Vad betyder miljö?

Läroplanskopplingar

utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback