Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Biologi

·

Årskurs:

4 - 6

Tankar om biologi

Hindåsskolan F-3, Härryda · Senast uppdaterad: 27 januari 2019

Biologi är läran om allt som lever. Vad är då utmärkande för det som lever? Vad är det som bygger upp allt levande? Vad är en art? Detta är frågor vi kommer att besvara i detta arbetsområde!

1. Syfte

Du ska få lära dig om grunderna för biologin och vilka krav på miljön en levande varelse ställer, så att du kan delta i samhällsdebatten om hur vi exploaterar/ vårdar vår jord. Du kommer också att få en insikt i hur den biologiska vetenskapen växt fram och lär känna några kända biologer som fått stor betydelse på biologin än idag.

 

 

2. Detta bedömer vi:

Kunskaper du visar under lektionerna, muntligt och praktiskt, skriftligt prov.

Se matris nedan:


Läroplanskopplingar

kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,

kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.

Några historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på naturen.

Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.

Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.

Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.

Matriser i planeringen
Biologi åk 4
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback