Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Samhällskunskap

·

Årskurs:

7 - 9

Samhällskunskap - Demokrati och diktatur VT 2018 8C

Torpskolan, Lerum · Senast uppdaterad: 18 mars 2020

I detta arbetsområde får ni lära er om vad som utmärker demokratier och diktaturer.

Planering:

Du ska lära dig om följande:

  • Om olika sätt att styra ett land
  • Olika former av beslutsfattande
  • Vad som utmärker en demokrati 
  • Vad som utmärker en diktatur
  • Mänskliga rättigheter

 

Du hittar information om detta:

 

Bedömning

Bedömningen kommer ske genom ett individuellt arbete där du ska besvara nedanstående tre punkter med tillhörande frågor. I det individuella arbetet får du välja om du vill göra det: 1. Skriftligt eller 2. Muntligt inspelad redovisning

 

1. Förklara hur det är i en demokrati:

  - Hur fattar man beslut?

  - Vad är bra/dåligt med direktdemokrati?

  - Vad är bra/dåligt med representativ demokrati?

  - Vilka friheter har man?

  - Vad får man inte göra?

  - Vilka fördelar har en demokrati?

  - Vilka nackdelar har en demokrati?

  - Vilka "värden" lyfts fram i demokratier?

2. Förklara hur det är i en diktatur:

  - Hur fattar man beslut?

  - Vilka friheter har man?

  - Vad får man inte göra?

  - Vilka fördelar har en diktatur?

  - Vilka nackdelar har en diktatur?

  - Vilka "värden" lyfts fram i diktaturer?

3. Mänskliga rättigheter:

  - Du har fått lära dig om de mänskliga rättigheterna. Välj ut en av dem och motivera/argumentera för varför du tycker att den är viktig.

 

Inlämningen ska göras via unikum, preliminärt sista lektionen v. 11.


Läroplanskopplingar

uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,

reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.

Några olika stats- och styrelseskick i världen.

Individers och gruppers möjligheter att påverka beslut och samhällsutveckling samt hur man inom ramen för den demokratiska processen kan påverka beslut.

Matriser i planeringen
Samhällskunskap - Demokrati och diktatur
Uppgifter
Individuell inlämning demokrati och diktatur