Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Bild, NO (år 1-3), Svenska, Matematik

·

Årskurs:

2

Tema: Kropp på topp.

Jonsereds skola F-5, Partille · Senast uppdaterad: 9 april 2018

Du kommer att få lära dig saker om din egen kropp och hur den fungerar. Du kommer också att få göra experiment som handlar om din kropp och dina sinnen. Du kommer även att få lära dig mer om vilka kroppsdelar vi har och vad dem heter. Vi har valt att utgå från ett miljöperspektiv så att eleverna kan utveckla en förståelse för vad den egna kroppen behöver för att må och fungera bra. På så sätt kan eleverna skapa sig ett personligt förhållningssätt till övergripande och globala miljöfrågor och hur vårt sätt att leva och arbeta kan anpassas för att skapa hållbar utveckling.

Varför ska vi göra det här? (Förmågorna, kapitel 1 och 2)

Vi fokuserar i det här temat på att eleverna ska utveckla sin förmåga att:

 • Ta ställning i frågor som rör hälsa.
 • Undersöka och presentera människokroppen samt hälsa med bilder.
 • Genomföra systematiska undersökningar.

Vad ska vi lära oss? (Kunskapskrav)

Se exakta kunskapskrav längre ner i planeringen

De här kunskapskraven kommer vi arbeta med under arbetsområdets gång:

 

 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår. (SV)
 • Eleven ska kunna berätta om några av människans kroppsdelar och funktioner och diskutera faktorer som påverkar människans hälsa. (NO)
 • Eleven kan samtala om tyngdkraft, friktion och jämvikt i relation till lek och rörelse. (NO)
 • Eleven kan berätta om ljus, ljud och ge exempel på egenskaper på luft och relatera till egna iakttagelser. (NO)
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär. (MA)
 • Eleven kan beskriva tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatets rimlighet. (MA)

Vad ska vi göra? (CentraIt innehåll)

Vi kommer att arbeta med följande delar av det centrala innehållet:

 • Betydelsen av mat, sömn, hygien, motion och sociala relationer för att må bra.
 • Människans kroppsdelar, deras namn och funktion.
 • Människans upplevelser av ljus, ljud, temperatur, smak och doft med hjälp av olika sinnen.
 • Tyngdkraft och friktion som kan observeras vid lek och rörelse, till exempel i gungor och rutschbanor.
 • Balans, tyngdpunkt och jämvikt som kan observeras i lek och rörelse, till exempel vid balansgång och på gungbrädor.

Ord och begrepp i arbetsområdet

I arbetet med kroppen ska du träna på att förstå och att använda följande begrepp inom ämnet biologi:

Kroppen, hälsa, hygien, kost, matsmältning, blodomlopp, motion, kroppsdelar, sinnen, smak, syn, hörsel, lukt, känsel, tyngdkraft, friktion, balans och jämvikt.

Hur ska vi arbeta? (Metoder, elevinflytande) 

Under veckorna fram till påsklovet kommer vi att arbeta med temat Kropp på topp genom:

 • Se på filmer.
 • Läsa och diskutera olika slags faktatexter.
 • Göra en digital presentation.
 • Se på filmer via QR-koder.
 • Grupparbete.
 • Skriva egna texter.
 • Genomföra undersökningar.

Hur ska du visa vad du kan? (Bedömning)

Bedömning av kunskaper och förmågor kommer att göras genom:

 

 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår. (SV)  
 • Detta visar du genom en digital presentation. (Peek of the week.)
 •  
 • Eleven ska kunna berätta om några av människans kroppsdelar och funktioner och diskutera faktorer som påverkar människans hälsa. (NO)
 • Detta visar du muntligt genom gruppdiskussion.
 •  
 • Eleven kan samtala om tyngdkraft, friktion och jämvikt i relation till lek och rörelse. (NO)
 • Eleven kan berätta om ljus, ljud och ge exempel på egenskaper på luft och relatera till egna iakttagelser. (NO)
 • Detta visar du genom att aktivt delta i experiment, undersökningar och diskussioner.
 •  
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär. (MA)
 • Eleven kan beskriva tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatets rimlighet. (MA)
 • Detta visar du genom att skriftligt göra egen problemlösningsuppgift med tillhörande lösning.

Läroplanskopplingar

genomföra systematiska undersökningar i biologi, och

använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,

använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.

Balans, tyngdpunkt och jämvikt som kan observeras i lek och rörelse, till exempel vid balansgång och på gungbrädor.

Betydelsen av mat, sömn, hygien, motion och sociala relationer för att må bra.

Människans kroppsdelar, deras namn och funktion.

Människans upplevelser av ljus, ljud, temperatur, smak och doft med hjälp av olika sinnen.

Tyngdkraft och friktion som kan observeras vid lek och rörelse, till exempel i gungor och rutschbanor.

Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.

Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.

Dessutom kan eleven använda grundläggande geometriska begrepp och vanliga lägesord för att beskriva geometriska objekts egenskaper, läge och inbördes relationer.

Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.

Eleven berättar också om några av människans kroppsdelar och sinnen, och diskuterar några faktorer som påverkar människors hälsa.

Eleven kan samtala om tyngdkraft, friktion och jämvikt i relation till lek och rörelse.

Eleven kan berätta om ljus och ljud och ge exempel på egenskaper hos vatten och luft och relatera till egna iakttagelser.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback