Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

7

Wings 7 Section 3 At home

Rävlandaskolan 7-9, Härryda · Senast uppdaterad: 22 mars 2018

Det här arbetsområdet kommer att handla om hemmet och saker som vi vanligtvis har i ett hem. Det vi läser om, lyssnar på, samtalar och skriver om kommer att handla om det som finns i ett hem.

Syfte

Du ska utveckla förmågan att;

 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och olika slags texter. (läsa, lyssna och förstå)
 • formulera dig och kommunicera i tal och skrift. (tala och skriva)
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra dig förstådd. (t. ex. förklara med andra ord)

Innehåll och arbetssätt

Vi kommer att;

 • lyssna på dialoger och andra texter
 • läsa olika typer av texter t.ex. berättande text, annonser, artiklar mm
 • samtala om olika boendetyper.
 • redovisa en beskrivning av en drömlägenhet/hus/rum på ett attraktivt sätt med hjälp av bilder, i liten grupp
 • göra en skriftlig beskrivning av en drömlägenhet/hus/rum
 • arbeta med olika strategier för att öva ord, läsning, hörförståelse och att uttrycka sig i tal och skrift. 
 • repetera grundläggande grammatik. 
 • samtala om hur man lär sig.
 • använda digitala verktyg i undervisningen.

Bedömning

Din förmåga att 

 • förstå och tolka talat språk och texter kommer att bedömas i ett hör- och läsförståelsetest.
 • kommunicera i skrift kommar att bedömas i en skrivuppgift.
 • kommunicera muntligt och användandet av språkliga strategier kommer att bedömas genom en enskild muntlig uppgift som redovisas i en liten grupp.
 • att lära och läsa på kommer också att bedömas. Det är inte betygsgrundade, men har betydelse för din kunskapsutveckling.

 

Ämnesmål till dig som elev

När vi är klara med det här området ska du kunna:

Beskriva olika typer av boende 

Beskriva vad som finns i ett hem

Förstå beskrivningar av olika boenden/rum med innehåll

Presentera en lägenhet/hus/rum på ett attraktivt sätt 

Förstå en skriftlig beskrivning av ett hem

Förstå grammatiken du har arbetat med och kunna använda den när du skriver och pratar


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Hör och läsförståelsetest
Hör och läsförståelse test
Läs och hörförståelsetest
Muntlig uppgift: An informative presentation
Prel. planering v.9-
Planering prel. v.9 -18
A short story about homelessness
A short story about homelessness
A short story about homelessness
An informative presentation - My (dream) room, apartment
An informative presentation - My (dream) room
An informativ presentation

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback