Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska som andraspråk

·

Årskurs:

8

Att skriva en krönika

Ale Gymnasium, Ale · Senast uppdaterad: 21 mars 2018

En krönika är en personlig tolkning av en händelse. Viktigt i en krönika är just att den är personlig, den ska alltså innehålla krönikörens egna tankar och kommentarer. Krönikor kan skrivas ganska fritt, men vissa punkter är bra att alltid tänka på. Ha en lockande rubrik, skapa bilder där läsaren kan känna igen sig, kom med bra argument som stödjer det du tycker och välj något som du har reagerat på. Övrigt följ de regler som finns för att skriva en bra text och följ instruktionen för texttypen.

1. Syfte med undervisningen

Syftet är att du utvecklar ditt förmåga att skriva olika typer av texter genom anpassning till texternas typiska drag 

2. Förmågor att utveckla:

Formulera sig i tal och skrift 

Anpassa språket efter olika syften

3. Centralt innehåll att studera

Vilka kunskaper enligt Lgr11 ska eleverna arbeta med och utforska?

Begränsa innehållet och ta bara med det som hänger ihop med förmågorna ni ska träna samt så mycket som du klarar av att bedöma.


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag samt deras ord och begrepp.

Matriser i planeringen
Kunskapskravsmatris
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback