Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

1 - 2

Planering för kronäpplet februari-juni 2018

Äppelgårdens förskola, Ale · Senast uppdaterad: 4 juli 2018

Tema: De hundra språken. Vi vill ge barnen möjlighet att undersöka och utforska olika material på olika sätt. Vi vill på så sätt ge dem en mångfald av erfarenheter och sätt att utrycka sig på.

Var är vi? 

Vi har en barngrupp på 16 barn i åldrarna 1,5-2 år. De flesta började i höstas så det är en relativt ny barngrupp. Eftersom att barnen inte har utvecklat det verbala språket ännu så vill vi erbjuda dem olika material att utforska och uttrycka sig med.

Det som vi har gjort hittills är:
Måla på golvet med flaskfärg
Utforskat linser
Utforskat potatismjöl, vatten och karamellfärg
Målat ute i snön.

Barnen har haft vattenlek i våran vattenränna, med mått för att hälla och ösa, skum för att få bubblor.

Vattenlek utomhus, ösa, hälla, stampa och hoppa i. Vi hade en hink med vatten och diskmedel där vi blåste bubblor med sugrör.

Vi har målat med vattenfärg på olika material som tapetrulle, mjölkkartonger och vanligt ritpapper.

 

 • Vad visade barnen intresse för? Vilka frågor hörde vi? Vad fångade dem?
 • Vad hände? Vad och hur gjorde barnen? Hände något oväntat?
 •  

Vi upplever att barnen har visat störst intresse för att måla och utforska potatismjölet i vattnet. Från första början upplever vi att vi fångade barnen på ett nyfiket sätt genom att presentera aktiviteten på ett inbjudande och tillåtande sätt. När barnen målade hade dem inga kläder på sig bara blöja vilket gjorde att dem kunde utforska färgen med hela kroppen. Dem upptäckte bland annat att om man gick i färgen och sedan på golvet blev det "prickar" (fotavtryck). Potatismjöl och vatten gav en känsla av att ta i något som både är fast och hårt när  dem kramade det i händerna och att det blev rinnande då dem slutade att krama det.

Vi upplever att barnen har visat intresse för att hälla och ösa, mellan olika kärl. De vill gärna ha rinnande vatten, fylla de olika kärlen även på det viset, testa vad händer då kärlet blir fullt, att vattnet sprutar då vattnet kommer på kanten av kärlet. När vi var ute och lekte med hinken med vatten och diskmedel så upptäckte barnen att det blev massor med bubblor när man blåste med sugrör.

Vattenfärg var något nytt för barnen, deras reflektion var att "det kommer inte så mycket färg", man måste använda både färg och vatten. Det gick att göra prickar om man målar under fötterna, det killar på fötterna när man målar där.

 • Reflektioner – Vad var bra? Vad gjorde skillnad för barnen?  Vilka var våra framgångsrika metoder och förhållningssätt?

Att vi har gjort samma sak flera gånger har gjort att barnen har vågat ta för sig mer. Barn som observerade första gången har vågat vara med i aktiviteten på ett annat sätt när vi har erbjudit samma aktivitet flera gånger. I samband med det här har vi som pedagoger varit tillåtande och närvarande under hela aktiviteten och vi upplever att det har gjort att barnen har börjat utveckla tillit till sin egen förmåga en skaparglädje och en lust att leka och lära.

Vart ska vi?

  • Hur går vi vidare utifrån det vi sett, hört? Vad vill vi följa upp utifrån intressen, åsikter

  • Vilka utmaningar vill vi skapa?
  • Vi vill fortsätta erbjuda fler sätt att skapa på/med och uttrycka sig.

  • Vilken möjlighet till utveckling och lärande vill vi erbjuda och skapa förutsättningar för?
  • Vilka mål vill vi arbeta mot?
 • Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och

Hur gör vi? 

 • Hur gör vi konkret? (grupp, material, miljö, digitala verktyg etc)
  Vi delar upp barnen i mindre grupper så mycket som möjligt. En uppdelning kan vara att en grupp går ut, en grupp är i ateljén och en grupp är på avdelningen eller i piazzan mellan ca 9.30-10.30
 • Vem ansvarar för vad?
 • Vad dokumenterar vi
  Vi dokumenterar barnens lärprocess, barnens görande. Vi har mestadels tagit bilder med ipaden.
 • Hur dokumenterar vi?

Läroplanskopplingar

utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,

utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,

utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,

utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,

utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback