Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

9

Verket och upphovsmannen år 9, vecka 3-9

Smedingeskolan Söder, Kungsbacka Förskola & Grundskola - slutgallrad · Senast uppdaterad: 15 januari 2019

För att förstå sin nutid är det viktigt att förstå dåtiden. Hur kan vi göra det? Jo, genom att lära oss om olika författare som har betytt mycket för människor och som har medverkat till att dokumentera sin samtid. Ja, detta och mycket mer får du reda på i den här kursen om verket och upphovsmannen.

Syfte

Vi utgår från följande syften i ämnet svenska:

Se nedan.

Ur det centrala innehållet för ämnet svenska

Vi kommer arbeta med följande centralt innehåll ur ämnet svenska: 

Se nedan

Arbetsgång

Hela arbetet finns i iTunes U-kursen "Verket och upphovsmannen" som du kan ladda ner på Smedingeskolans iTunes U-kanal. 

I arbetet kommer du att få tillgodose dig kunskap genom följande sätt: 

  • Genomgångar av fyra stora svenska författare Karin Boye, August Strindberg, Selma Lagerlöf, Moa Martinsson och Vilhelm Moberg.  
  • Läsa texter av ovan nämnda författare.
  • Skriva ett författarporträtt av en författare där du visar att du kan använda dig av källhänvisning.
  • Se film.
  • Lämna in författarporträttet här på Unikum. 

Läroplanskopplingar

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.

Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.

Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.

Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.

Några skönlitterära genrer och hur de stilistiskt och innehållsligt skiljer sig ifrån varandra.

Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.

Informationssökning på bibliotek och på Internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.

Hur man citerar och gör källhänvisningar, även vid användning av digitala medier.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Författarporträtt
Författarporträtt

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback