Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Idrott och hälsa

·

Årskurs:

3 - 4

Idrott och hälsa åk 3

Stadsskogenskolan, Alingsås · Senast uppdaterad: 30 november 2018

Du ska få möjlighet att uppleva rörelseglädje och utveckla din rörelseförmåga genom olika aktiviteter både under lekfulla former men också med olika grad av säkerhet och precision. Du ska även utveckla din förmåga att delta i olika lekar, spel och idrotter både inom- och utomhus både individuellt och i anpassning till andra elever.

Ämne: Idrott & hälsa (Formell del)

Arbetsområde: Allsidiga rörelser

Syfte: Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska syfta till att eleverna utvecklar allsidiga rörelseförmågor och intresse för att vara fysiskt aktiva och vistas i naturen. Genom undervisningen ska eleverna få möta många olika slags aktivteter. Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om vad som påverkar den fysiska förmågan och hur man kan påverka sin hälsa genom hela livet.

Kunskapskrav:

Centralt innehåll:

Ämne: Idrott & hälsa (Elevdel)

Konkreta mål:

Du ska lära dig:
- grovmotoriska grundformer såsom rulla, åla, stödja, klättra och krypa.
- att använda grovmotoriska rörelser i kombination med gymnastikredskap och andra redskap.
- att delta i olika spel och idrotter, exempelvis inom basket och friidrott.

-allemansrättens grunder och att kunna väderstrecken och passa kartan i orientering.
- grunderna: regler, teknik i olika spel och idrotter.
- att prata om din egna upplevelse av den fysiska aktiviteten och att föra resonemang kring hur aktiviteten kan påverka hälsan.

Bedömning:

Jag kommer att bedöma din förmåga att:
- delta i olika lekar, spel och idrotter och följa regler. 
- använda enkel teknik i olika idrotter ex friidrott, redskap, racketsporter och olika bollspel. 
- röra dig i olika redskapsbanor och utföra enkla övningar på matta och bom, på plint och bock.
- samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter. Detta visar du genom att vara muntligt aktiv i diskussionerna under lektionerna.
- föra resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan. Detta visar du genom att vara muntligt aktiv i diskussioner.

-kunna väderstrecken och visa det enkelt genom att passa kartan.

Undervisning:

Vi kommer att ha olika lekar både inom- och utomhus. Vi kommer öva teknik i olika bollövningar med olika sorters bollar och träna samspel och regler i både racketsporter, lag och individuella idrotter.

Vi kommer bygga och använda hinderbanor och träna motoriken på olika redskapsövningar ex. övningar på matta och bom ,hopp på plint/bock.

Vi kommer även träna olika friidrottsgrenar ex. löpning, längdhopp,höjdhopp och kast.

VI kommer att prata om allemansrätten och prova på att orientera i närmiljö.

Vi kommer diskutera hur olika aktiviteter påverkar hälsan och kroppens fysiska förmåga.

Genom att möta och prova på olika former av träning får ni erfarenheter av vad träning innebär för exempelvis puls, andning och känslan i kroppen.

Vi kommer även diskutera och prova på hur en träningsform kan varieras och genomföras på olika sätt.


Läroplanskopplingar

röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,

planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,

Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.

Enkla lekar och danser och deras regler.

Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av lek, hälsa, natur- och utevistelser.

Sammansatta grundformer i kombination med gymnastikredskap och andra redskap.

Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.

Kroppsliga och mentala effekter av några olika träningsformer.

Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild.

Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten.

Eleven kan även simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.

Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.

Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med god anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.

Dessutom kan eleven med god säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.

Matriser i planeringen
Idrott och Hälsa, åk 1-3
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback