Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

8 - 9

SV 8: TEXTTYPER Kap 5+6 (Spegla språket 8)

Landvetterskolan 7-9 A-C, Härryda · Senast uppdaterad: 24 augusti 2021

Under detta arbetsområde kommer vi att arbeta med texttyperna, tidningsartikel, reportage och notis (kap 5) och debattartiklar (kap 6). Dessa olika texttyper skiljer sig mycket både vad gäller innehåll, språk och hur de ska skrivas. Vi ställer oss frågan vad det är för skillnad mellan dessa olika typer av texter och hur man skriver dem. Vad är typiskt för respektive text? Vi kommer dessutom att diskutera källkritik eftersom det är viktigt i ett demokratiskt samhälle att veta hur man ska bemöta all information som sköljer över oss.

BOK: Spegla Språket åk 8 + textsamlingen 

Kap 5 s. 140-175: Sakprosa - nyhetsartiklar, notiser och reportage

Kap 6: s 176-190: Åsiktsbaserade texter - debattartikel

 

Planering: Se veckoplanering på Teams.     Uppgifter: Laddas upp på Teams

 

LÄNKAR SV/SO-siten:

Som vanligt hittar du all information du behöver där,  "skrivrecept", planering, instruktioner, lärfilmer, exempel, uppgifter m.m.)    

 

Syfte:

 • Du ska veta vad en nyhetsartikel och ett reportage är och hur den är uppbyggd
 • Du ska känna till något om språket i en nyhetsartikel och i ett reportage
 • Du ska kunna skriva en nyhetsartikel och göra ett reportage
 • Du ska veta något om de etiska regler som journalister måste följa
 • Du ska veta vad en debattartikel är och hur den är uppbyggd
 • Du ska känna till något om språket i en debattartikel
 • Du ska kunna skriva en debattartikel

 

Grundläggande kunskaper du ska ha när vi är klara med detta område:

VAD ÄR EN DEBATTARTIKEL?

 • en längre åsiktsbaserad text.
 • syftet är att framföra sina åsikter och argumentera för dessa på ett övertygande sätt.
 • vem som helst kan skriva och skicka in en debattartikel.
 • viktigt att vara saklig och ha med bra fakta som man förklarar så att texten blir mer trovärdig.
 • språket är ofta sakligt och formellt. (Inte så personligt).
 • ofta refererar, citerar man och hänvisar till olika källor.
 • vanligt att politiker och forskare och personer inom organisationer skriver.

VAD ÄR ETT NYHETSARTIKEL?

 • De flesta texter i en dagstidning är nyhetsartiklar
 • Informerande
 • Skriven av journalister
 • Sakliga och objektiva
 • Berättar om aktuell händelser nära eller i världen
 • Handlar ofta om politik, krig, konfliker, brott som begåtts, allvarliga olyckor, upptäckter och uppfinningar
 • Cirka 2000 tecken

VAD ÄR EN NOTIS?

NOTIS = En kortare nyhetsartikel

 • Små nyheter
 • Mindre nyhetsvärde
 • Svarar kortfattat på de journalistiska frågorna
 • Inga långa beskrivningar eller intervjuer
 • Några få rader
 • Oftast inga bilder
 • Cirka 500 tecken

VAD ÄR ETT REPORTAGE?

 • en nyhetsartikel som är längre 
 • kan handla om vad som helst, politik, sport, resor, mat, hälsa, brottsfall
 • Uppbyggda som en nyhetsartikel med rubrik, byline, ingress, brödtext, bilder, bildtexter.
 • Skrivna på ett mer detaljerat sätt  och mer levande, därför längre.
 • Ska ge läsaren en upplevelse, en ögonblicksbild, inlevelse.
 • Språket ska vara lättläst, korrekt och sakligt, men mer berättande, beskrivande och målande än i en nyhetsartikel
 • Texten ska vara objektiv
 • Journalisten får skriva vad andra tycker, men det måste framgå genom citat och och att man refererar.
 • Ett reportage har alltid en vinkling, ex du skriver för eller mot något ämne.

Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
SV 8: Debattartikel
SV 8: Debattartikel
SV 8: LÄXA fredag - läsa
SV 8: BETING utvecklingssamtalsdagen
SV 8: BETING utvecklingssamtalsdagen
SV 8: Skriv en nyhetsartikel (uppgift läroboken)
SV 8: Skriv en Notis (uppgift i boken)
SV 8: Skriv en Notis (uppgift i boken)