Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Biologi

·

Årskurs:

4

Bilologi, Organismer

Fågelskolan, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 14 juni 2018

I detta tema kommer vi att arbeta med olika levande organismer och vad som kännetecknar de olika grupperna. Vad är det som skiljer groddjur från kräldjur och blomväxter från träd? Vad är däggdjur?

Mål

När du är klar med detta tema ska du med hjälp av biologins begrepp och modeller kunna förklara skillnad på olika organismgrupper. Du ska med hjälp av biologins teorier lära dig granska och komunicera inom ämnet.

Arbetets innehåll

Vi kommer att arbeta med olika levande organismer och lära oss hur och varför de delas in i olika grupper. Vi kommer även ta upp hur olika organismer påverkar naturen och hur vi kan använda organismer till vår fördel. Utöver detta kommer vi att arbeta med olika samband mellan olika arter.

Arbetssätt och redovisningsform

Vi kommer arbeta på olika sätt, Genomgångar utifrån boken, experiment samt filmer.

Arbetet redovisas muntligt löpande under arbetets gång, via laborationer samt mindre delprov

Visa din kunskap - Bedömning

Du kommer att bedömas löpande under arbetets gång.


Läroplanskopplingar

använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,

använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.

Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.

Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.

Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.

Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.

Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.

Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.

Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.

Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.

Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.

Eleven kan också beskriva och ge exempel på människors beroende av och påverkan på naturen och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.

Dessutom berättar eleven om livets utveckling och ger exempel på organismers anpassningar till olika livsmiljöer.

Matriser i planeringen
Organismer år 5
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback