Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Bild

·

Årskurs:

3

Bild åk 3

Hallenskolan, Mölndals Stad · Senast uppdaterad: 20 juni 2018

Vi kommer i ämnet bild att lära oss nya tekniker och metoder, men också utveckla sådant vi redan kan.

 

Målet med undervisningen är att du ska 

 • kommunicera och berätta med bilder
 • skapa bilder med hjälp av många olika tekniker och material
 • anpassa dina bilder efter syfte och sammanhang
 • se och reflektera över ditt arbete
 • resonera om bilders betydelse

 

 

 

Det här ska vi göra:

 • teckna med blyerts, måla med bl.a. vattenfärger.
 • bygga upp bilder med hjälp av olika bildelement som t.ex. form, linje, perspektiv, för- och bakgrund.
 • fotografera, göra film och arbeta med bilder på iPaden.
 • göra collage och återanvända bilder och skapa en ny bild.
 • skapa bilder som förstärker budskapet i dina egna texter.
 • Diskutera, måla och inspireras av en saga.
 • ge omdöme om hur bra du tycker att det gått och vad du skulle vilja göra annorlunda.
 • historiska bilder kopplade till forntiden
 • kunna följa  en informationsfilm och överföra den till en bild.

 

Detta ska bedömas:

Din förmåga att

 •  kunna framställa bilder utifrån olika tekniker och material.
 •  framställa bilder till t ex sagor, berättelser och faktatexter.
 •  framställa bilder till egna upplevelser och kunskaper.
 •  diskutera och analysera bilder och hur bild och text kan höra ihop och förstärka varandra.
 •  samtala kring konstnärer och deras verk
 • utvärdera ditt eget arbete 

 

Vad säger läroplanen?


Läroplanskopplingar

Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder.

Teckning, måleri, modellering och konstruktion.

Fotografering och överföring av bilder med hjälp av datorprogram.

Olika element som bygger upp en bild: färg, form, linje, yta samt för- och bakgrund.

Några verktyg för teckning, måleri, modellering, konstruktioner och fotografering och hur dessa benämns.

Plana och formbara material, till exempel papper, lera, gips och naturmaterial och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.

Informativa bilder, till exempel läroboksbilder och hur de är utformade och fungerar.

Historiska och samtida bilder och vad bilderna berättar, till exempel dokumentära bilder från hemorten och konstbilder.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback