Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Moderna språk - språkval

·

Årskurs:

7

Andalusien, Klockan och en vanlig dag År /

Ytterbyskolan, Kungälv · Senast uppdaterad: 9 mars 2022

Gracias 7: Andalusien kapitel 9 och 10 Du kommer att få lära dig mer om Spaniens kultur med fokus på Andalusien dessutom kommer du att få lära dig klockan och berätta om din dag genom att säga vilken dag och tid du gör varje aktivitet.

Vad vi ska lära oss?

Kapitlens mål är att kunna:

 Andalusien

 • Fakta om Andalusien- Några geografiord

9  ¿A qué hora comes? (När äter du?)

 • Klockan
 • Veckodagarna
 • Berätta om en dag i tredje person

10 Qué haces en tu tiempo libre?

 • Tala om din fritid
 • AR,ER och IR verb-regelbunden presens
 • Verbet Ir, Ser, Estar och Tener

 

Övningar

Vi ska arbeta med kapitel 9-10 i läroboken Gracias 7.

Textbok: texter på s. 30 - 37. Palabras (ord/ viktiga meningar) på s. 88-89. Grammatik på s. 94-96. Extra texter på s. 74-76.

Extra texter på s. 124-126. 

Vi ska jobba på hemsidan: www.gracias.nu.

Material i Classroom

 

 

Bedömnings uppgifter

 

 • Läs och hörförståelse av en text/dialog där någon pratar om en vanlig dag
 • Skriva egen kort presentation av sin eller någons dag
 • Muntlig presentation av en dag
 • Muntligt samtal om en dag och fritiden

Läroplanskopplingar

förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och

reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.

Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.

Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.

Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.

Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier.

Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.

Muntlig och skriftlig information, till exempel reklam, tidtabeller och notiser.

Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning till framställningens form och innehåll.

Olika sätt att söka och välja texter och talat språk från Internet och andra medier.

Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.

Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.

Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.

Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.

Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.

Matriser i planeringen
Moderna Språk -Andalusien, Klockan och en dag
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter