Skolbanken Logo
Skolbanken

Motorikonsdag

Enebackens förskola, Bengtsfors · Senast uppdaterad: 12 juni 2018

På onsdagar har vi avsatt tid till motorik, lek, rörelse samt avslappning. Barnen delas in i två grupper och aktiviteten leds av Linnea i vår lekhall.

Onsdagsmotorik 

 

Bakgrund 

Vår barngrupp som den ser ut idag har ett stort behov av rörelse. Vi ser också att många av barnen hade dragit stor nytta av att under lekfulla former träna upp sin motoriska förmåga samt sin förmåga att gå ner i varv och slappna av. Dessa tre delar ligger därmed till grund för hur vi valt att lägga upp vår onsdagsmotorik.

 

Mål

Målet är i stora drag att att barnen skall uppleva onsdagsgympan positivt. Vi vill att de skall tycka att det är roligt att få gå till lekhallen och delta i momenten. Vi önskar att dessa tillfällen kommer att hjälpa de barn som specifikt behöver rörelse samt de som också behöver hjälp med att utveckla sin motoriska förmåga. Under hösten har gruppen varit "spretig" och  vi upplever att det varit svårt för barnen att komma till ro i gruppen. Där hoppas vi att dessa tillfällen där vi efter rörelsen fokuserat på avslappning kan bidra med lugn till gruppen både som helhet och till individen för sig.

Metod

Tanken är att grupperna har haft en eller två huvudaktiviteter med fokus på rörelse samt mororik samt att vi sedan har haft en avslutande avslappningsövning/lek tillsammans. Huvudaktiviteterna har sett olika och vi har uppmuntrat barnen till att komma med egna förslag och önskemål till huvudaktivitetens utformning. Återkommande har varit motoriska banor som varje barn individuellt har tagit sig ann och på sitt vis fått leda de andra igenom. Genom att låta barnen individuellt få "komma fram" och ta en ledande roll får vi också in exempelsevis turtagande för den väntande gruppen samt ansvarstagande för individen som leder. Vi har också rört oss mycket till musik, både pedagogstyrd rörelse samt spontant. Tanken har varit att lägga till något nytt till något som för barnen sedan tidigare varit kända med.

Efter huvudaktiviteten har barnen fått ingå i en avslappnande lek/övning som har som syfte att låta barnen "stänga av", stressa ned och för en liten stund hitta ro i sig själv. Den fungerar som som en uppsamlare/avslutande övning som knyter ihop aktiviteten innan vi avslutar.

 

 

Uppföljning och Utvärdering 

När sommarförskolan tar sin början kommer också våra motorikonsdagar att ta sommarlov. Vi tycker att det löpt på bra under våra gymnastiktillfällen under våren. Fokus har kommit att ligga på motorik och koordination med hjälp av kort som barnen i tur och ordning har vänt på som huvudaktivitet. Senaste veckorna har vi använt oss av yogakort där barnen har tagit olika yogapositioner.  

 

 

 

Analys och Utveckling

 

 

 


Läroplanskopplingar

får stöd och stimulans i sin motoriska utveckling, och

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback