Skolbanken Logo
Skolbanken

Berättelseboken utveckling och lärande kastanjen 2018

Brunnsalléns förskola, Helsingborg · Senast uppdaterad: 18 juni 2018

Här presenteras förskolans arbete med utveckling och lärande. I förskolans verksamhet arbetar vi med en pedagogik som ger omvårdnad, omsorg, fostran och lärande till en enhet. Vi tar till vara på barns nyfikenhet, intresse, behov och åsikter där syftet är att utmana barnen vidare i sitt lärande.

Förskolans visionsord

Glädje: vi ser nyfikna, kreativa, lösningsfokuserade och idérika barn hos oss. Vi har roligt när vi lär.

Lekfullt lärande: vi tar till vara på situationer som uppkommer i leken och uppmuntrar barnen att testa sina teorier, våga prova, bli fängslade och förundras tillsammans med oss pedagoger.

Inspirerande miljö: i våra mötesplatser får varje barn möjlighet att växa och lära i samspel med andra barn, vuxna och med material som utmanar och väcker nyfikenhet.

 

Förskolans prioriterade mål

Varje barn ska stödjas i sin språkliga utveckling för att bli bättre på att kommunicera och förmedla upplevelser samt få inflytande.

 

Mål och riktlinjer från förskolans läroplan Lpfö:

förskolan ska sträva efter att varje barn

-

 

Hur har vi arbetat?

 • Stora sidan:

Under vår grundverksamhet i höstas lyssnade vi in vad barnen intresserade sig för i relation till vårt tema rörelse. I de olika grupperna har barnen visat intresse för olika former av rörelse.

- 5 åringarna:

Under grundverksamheten såg vi att barnen hade ett stort intresse för bokstäver och hur man ljudar. Vi började med att arbeta efter barnens första bokstav och kopplade bokstaven till andra sammanhang.

När vi har arbetat tillsammans med solstrålen har vi delat in barngruppen i olika grupper där barnen fått samma uppdrag. Ett uppdrag var att barnen skulle bygga något högt utifrån de material som fanns i skogen. Efteråt reflekterade vi tillsammans kring hur de tänkte när de byggde sitt höga torn. De anknöt sitt bygge till olika byggnader i världen, vilket har resulterat i att vårt fokus har riktat sig mer till pyramider.

De vi märkte var att barnen fastnade för att de ville veta mer om Egypten och pyramiderna. Den tidsrörelse som har hänt för 4000 år sedan fram till idag 2018 har det historiskt sett hänt otroligt mycket. De är väldigt nyfikna på hur det gick till på den tiden och de frågor som uppstod var:

 • - hur det såg ut förr? 
 • - Fanns det kung? Fanns det drottning? 
 • - Hur bodde folket? 
 • - Vem byggde pyramiden? 
 • - Vad är en pyramid?
 • - Vem bodde där?  
 • - fanns det mumier?

För att ta reda på barnens tankar och frågor har vi använt oss av olika metoder så som, ipad och smartboard.

- 3 och 4 åringarna;

3- och 4- åringarna visade tidigt i höstas att de var intresserade av cyklarna och rörelsen på hjulet. Vi har sedan utgått ifrån hjulet och roterande rörelser bland annat i form av handdrivna ficklampor.

 

 • Lilla sidan

Vi har startat upp projekt Babblarna då vi sett stort intresse ifrån barnen.

 

Barns inflytande:

 • 5 åringar:

Vi har diskuterat tillsammans med barnen hur vår stad ska se ut, vad tror ni att det behövs när man ska bygga en pyramid? hur bygger man pyramider?.

Därefter har barnen fått välja material till hur dem ska skapa sin "stad".

Barnen är med i diskussioner där vi tillsammans reflekterar och återberättar vad vi har gjort samt är med och väljer vilka bilder som ska sättas upp på väggen och i deras blogg på unikum.

 

 

Slutsatser - vilken utveckling har vi sett?

 • Stora sidan

- 5 åringarna: 

Vi har sett att barnen har pratat om mumier, pyramider och kungar i andra sammanhang som tex. Vid lego. Barnen har byggt olika pyramider med både lego och andra olika material som de sedan har använt sig av i sin lek.

- 3-4 åringarna:

Lilla sidan

 

Så här utmanar vi barnen vidare

- 5åringarna 

vi kommer fortsätta att arbeta med projektet så länge intresset finns. 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter