Skolbanken Logo
Skolbanken

Teknik: Broar och byggnader

Anpassad grundskola 7-9, Ale · Senast uppdaterad: 20 mars 2018

Under mars månad skall vi arbeta om broar och byggnader. Vi skall gå igenom vilka sorts broar det finns, världens största byggnader och hur de är byggda. Ni skall även konstruera broar i ett grupparbete.

Efter avslutat arbete ska du kunna:

 

  •   Hur konstruktioner som broar är uppbyggda

  •  Vanliga materials egenskaper, hållfasthet och hur de används i stabila konstruktioner

  • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar

  • Göra egna konstruktioner

  • Dokumentera i form av en rapport

Konsekvenser av olika teknikval, ex: för- och nackdelar med olika tekniska lösningar

 

Undervisningen:

 

Vi kommer att arbeta med detta området på några olika sätt. Först kommer vi läsa oss in på hållfasthet och konstruktioner. Även se filmer för att öka vår förståelse. Sedan kommer ni få två och två arbeta med en konstruktion i form av en bro. Bron ska bestå av ett visst material som ni tillsammans väljer och ni väljer även hur bron ska konstrueras.  Ni skall även konstruera en byggnad av papper utifrån instruktioner.

 

Tillsammans ska ni dokumentera detta arbete. Dokumentationen gör ni tillsammans och det är i form av en rapport. Den sista delen i rapporten skriver ni däremot enskilt.

 

 

 

Bedömning:

 

Jag bedömer:

 

  • Samarbetet mellan de två eleverna  

  • Rapporten (Argumentet för val av konstruktion och material, händelseförlopp, skiss m.m.)

  • Konstruktionen (Hur den ser ut i slutändan? Håller den?)Läroplanskopplingar

kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,

kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

jämföra och reflektera över tekniska lösningar i vardagen utifrån ändamålsenlighet och funktion,

identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,

Utifrån instruktioner eller förebilder medverkar eleven i att genomföra konstruktionsarbeten där principer för elektriska kopplingar, enkla mekanismer och hållfasta och stabila konstruktioner tillämpas.

Eleven bidrar också till resonemang om de använda materialens egenskaper och om hur de har sammanfogats.

Eleven bidrar till dokumentationer av arbetet med olika uttrycksformer och medverkar i att beskriva intentionen med arbetet.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback