Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Moderna språk - språkval

·

Årskurs:

7 - 9

Ma chambre ht 2019

Förslövs skola F-9, Båstad · Senast uppdaterad: 3 oktober 2019

Det är viktigt att kunna beskriva dels var saker finns, dels hur de ser ut. I det här området lär vi oss det genom att beskriva våra rum/drömrum och tränar därmed på att formulera oss i skrift.

Syfte - förmågor från kursplanen:

Förstå och tolka innehållet i olika slags texter.

Formulera sig i skrift.

Använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda.

 

Konkretisering av målen – detta visar du genom att:

Du visar att du förstår det mesta av innehållet i texter om vardagliga ämnen, genom att svara på frågor, berätta om och kommentera innehållet i texterna.

Genom att använda olika strategier när du läser, visar du också hur du lättare kan förstå innehållet i olika texter.

Genom att göra en skriftlig beskrivning av ett rum, där du berättar var olika möbler står och hur de ser ut,samt vad du gör på ditt rum, visar du att du kan formulera dig skriftligt på ett tydligt sätt, så att läsarna förstår din text.

När språket inte räcker till, visar du att du kan använda en lämplig strategi för att kunna säga det du vill säga och göra dig förstådd. 

 

Bedömning – dessa förmågor kommer att bedömas:

Jag kommer att bedöma din förmåga att förstå och tolka innehållet i de olika texter vi läser.

Jag kommer att bedöma din förmåga att formulera dig och kommunicera i skrift, i de skriftliga uppgifterna och i slutuppgiften där du beskriver ett rum.

Jag kommer att bedöma din förmåga att använda språkliga strategier, när du läser texter och när du gör olika skriftliga uppgifter.Undervisning - detta kommer vi att arbeta med:

Undervisningsmaterial finns på google classroom "arbetsområde 1 Ma chambre".

Vi arbetar med kapitel 16 i läroboken Allez hop! 7. Texten handlar om hur man beskriver sitt rum. Vi jobbar även med andra texter, t ex kapitel 4 i Chez nous 2, för att utöka vårt ordförråd inom ämnesområdet.

Vi går igenom prepositioner, ord som talar om var något finns (över, under, framför, på, i) och  tränar på att berätta var olika saker finns, för att kunna beskriva ett rum.

Vi fortsätter att träna på hur franska verb böjs i presens (nutid) och lär oss några tidsord, så att vi ska kunna bilda meningar och berätta när och vad vi gör på rummet.

Vi går igenom adjektiv, ord som beskriver saker (stor, fyrkantig, röd, mjuk), och tränar på att beskriva saker.

Slutuppgiften är att du ska kunna beskriva ett rum skriftligt, dels hur rummet ser ut, samt vad du gör på ditt rum. Här visar du att du kan använda det vi har gått igenom (möbler, prepositioner, adjektiv (färger, former, material) och verb i nutid och tidsord) och bilda begripliga meningar.

Du beskriver hur ditt rum/drömrum ser ut och vad du brukar göra på rummet. Tänk på att du får fantisera och hitta på.Dokumentation
Läroplanskopplingar

förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,

förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.

Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier.

Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning till framställningens form och innehåll.

Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.

Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.

Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.

Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.

Matriser i planeringen
Dans ma chambre
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback