Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Fysik

·

Årskurs:

4 - 6

Ljus

Lendahlsskolan, Alingsås · Senast uppdaterad: 16 maj 2018

I det här arbetsområdet kommer du att ta reda på vad en ljuskälla är och vad det är som gör att vi ser saker. Du kommer även att undersöka hur ljus utbreder sig, bryts, hur regnbågen uppstår och hur några synvillor uppstår. Du kommer också att arbeta med synen och ögats delar.

Arbetsområde:

Under några veckor kommer vi att lära oss om ljus. Du kommer att ta reda på vad en ljuskälla är och vad det är som gör att vi ser saker. Du kommer även att undersöka hur ljus utbreder sig, bryts, hur regnbågen uppstår och hur några synvillor uppstår.  Du kommer också att arbeta med synen och ögats delar.

 

Konkreta mål:

Du kommer att: 

  • lära dig om vad en ljuskälla är.
  • lära dig om vad det är som gör att vi ser saker.
  • lära dig om hur ljus uppfattas av ögat.
  • undersöka hur ljus utbreder sig och bryts.
  • undersöka hur regnbågen uppstår.
  • undersöka hur några synvillor uppstår. 

 

Bedömning:

Jag kommer bedöma din förmåga att:

  • samtala och diskutera frågor om ljus och föra samtalen och diskussionen framåt genom att ställa frågor och bemöta åsikter.
  • genomföra enkla undersökningar om ljus  och kan göra dokumentationer av dina undersökningarna med text och bilder.
  • ha grundläggande kunskaper om ljus och beskriver dessa med användning av fysikens begrepp.   

Undervisning:

Vi kommer att titta på filmer om ljus:

https://www.youtube.com/watch?v=ekfzkuW9TC8
https://www.youtube.com/watch?v=h3dd7j-WrKg
https://www.youtube.com/watch?v=id1o1vZqLts&t=93s
https://www.youtube.com/watch?v=Mfe_I6RDbEo
https://www.youtube.com/watch?v=akG8IfnRyMk
http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=3&article=V4789
-http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=3&article=U103651-26

 

 


Läroplanskopplingar

genomföra systematiska undersökningar i fysik, och

använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

Ljusets utbredning från vanliga ljuskällor och hur detta kan förklara ljusområdens och skuggors form och storlek samt hur ljus uppfattas av ögat.

Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.

Tolkning och granskning av information med koppling till fysik, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.

Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.

I enkla och till viss del underbyggda resonemang om elektriska kretsar, magneter, rörelser, ljud och ljus kan eleven relatera till några fysikaliska samband.

Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.

I utvecklade och underbyggda resonemang om elektriska kretsar, magneter, rörelser, ljud och ljus kan eleven relatera till några fysikaliska samband.

Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.

I välutvecklade och väl underbyggda resonemang om elektriska kretsar, magneter, rörelser, ljud och ljus kan eleven relatera till några fysikaliska samband.

Matriser i planeringen
Matris ljus
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter