Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, Fysik

·

Årskurs:

6

Rymden åk Tr05c

Trönningeskolan, Halmstad · Senast uppdaterad: 13 april 2018

i arbetsområdet "Rymden" ska du få lära dig mer om solsystemets himlakroppar. Du ska få lära dig om himlakropparnas rörelser i förhållande till varandra och hur dag och natt/ månader och årstider uppkommer. Vi ska även lära oss om människan i rymden, användningen av satelliter och tidmätning på olika sätt.

Syfte

Syftet med undervisningen i fysik inom kunskapsområdet Astronomi är att du ska utveckla din förmåga att ...

Innehåll - kopplingar till läroplan

Konkreticering av mål

I arbetsområdet kommer du som elev få möjlighet att utveckla kunskap om och förståelse för:

- solsystemets himlakroppar, dess uppbyggnad och rörelser.
- dygn, månad, årstider och år relaterat till rörelserna i solsystemet.
- människan i rymden.
-satelliter.                                                 

- tidmätning på olika sätt, från solur till atomur.

Bra begrepp att kunna och förstå:

solen - solsystemet

stjärna

stjärnbild

galax

planet (stenplaneter/gasplaneter)

komet

meteorit

gravitation / dragningskraft / tyngdkraft

månens faser  (+ tidvatten  - ebb -- flod)

jordaxel

dygn

månad

år

årstid

vårdagjämning/höstdagjämning

världsbild 

satellit  (Sputnik)

Nicolaus Copernicus, Galileo Galilei, Neil Armstrong, Christer Fuglesang .....

Arbetsätt och arbetsformer

Under arbetets gång kommer du att få:

- läsa faktatexter

- se på filmer.

- samtala och diskutera i helklass och i mindre grupper.

- arbeta enskilt och i grupp tillsammans med andra elever

- göra enkla undersökningar och dokumentationer.  

 

Bedömning och dokumentation

Jag kommer att bedöma dina kunskaper om och förståelse för:

  • solsystemets himlakroppar och dess rörelser i förhållande till varandra .
  • solens betydelse för livet.
  • begreppen dygn, månad, årstider och år. 
  • begreppen solen, månen, stjärna, stjärnbild, planet, galax, gravitation, dragningskraft, komet och meteorit.
  • hur människan utforskat rymden.

Genom:

Prov på området. 

Att du i mindre grupp, tillsammans med övriga elever, samtalar och för en diskussion om ovan nämnda begrepp. Ni turas om att dra ett begrepp, en elev börjar samtalet och därefter fyller övriga elever på. 

Din kunskapsutveckling bedöms även fortlöpande utifrån dina insatser under lektionstid och genom återkoppling till arbetet.

 


Läroplanskopplingar

använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,

använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

Solsystemets himlakroppar och deras rörelser i förhållande till varandra. Hur dag, natt, månader, år och årstider kan förklaras.

Människan i rymden och användningen av satelliter.

Tidmätning på olika sätt, från solur till atomur.

Mätningar och mätinstrument, till exempel klockor, måttband och vågar och hur de används i undersökningar.

Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.

Tolkning och granskning av information med koppling till fysik, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.

Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.

Matriser i planeringen
Fysik kunskapskrav åk 6 LGR 11 Skolverket
Uppgifter
Läxa till fredag v16
Muntligt prov torsdag v15 på rymden
Muntligt prov måndag v15
Muntligt prov torsdag v18
MIn rymdberättelse
MIn rymdberättelse
Läxa till torsdag v11
Året runt i rymden
Läxa till tisdag v11. Rymden
Året runt i rymden
Rymden läsförståelse
Rymden- begrepp
Rymden begrepp
Rymden begrepp
Rymden läsförståelse
Året i rymden
Rymden läsförståelse

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback