Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Musik

·

Årskurs:

F - 5

Musik åk 2

Furuhällsskolan 4-6, Härryda · Senast uppdaterad: 29 mars 2018

Musikundervisning i klass 2 2017-18

 

Varför?

 

Vi vill ge eleverna förutsättningar att delta i musikaliska sammanhang, både genom att själv delta och lyssna till olika sorts musik.

 

Vi vill ge eleverna förutsättningar att tillägna sig musik som uttrycksform. De får använda sin röst, musikinstrument, digitala verktyg samt lära sig en del om olika musikaliska begrepp och symboler.

Vi vill ge eleverna en tilltro till sin förmåga att sjunga, spela och ge ett intresse för musik.

Vi vill att eleverna ska utveckla förmågan att reflektera över musik. De får möta olika musiksorter.

 

 • Mu
  Syfte spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
 • Mu
  Syfte analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang

 

Vad?

 

Under höstterminen leker vi en hel del samarbetsövingar kopplat till musik. Vi använder oss av Just Dance där eleverna får välja vilka sånger de vill använda sig av. Vi jobbar med att söka information digitalt kring olika musikfrågor. Vi sjunger många olika sånger tillsammans och dansar samt gör rörelser till några av dem. Eleverna får medverka i planering kring vilka sånger vi ska sjunga.

 

Vi lyssnar på klassisk musik och pratar om tankar och känslor vi får då vi hör det, målar till. Pratar om några kompositörer.

 

Så här kommer arbetet att genomföras. Målet med undervisningen konkretiseras genom det centrala innehållet. Inom arbetsområde ska du få lära dig mer om.

 

 

 • Musicerande och musikskapande Sång och spel i olika former: unison sång, kanon och växelsång samt ensemblespel. 
 • Mu 1-3
  Musicerande och musikskapande Imitation och improvisation med rörelser, rytmer och toner. 
 • Mu 1-3
  Musicerande och musikskapande Enkla former av musikskapande, till exempel med utgångspunkt i text eller bild. 
 • Mu 1-3
  Musikens verktyg Rösten som instrument med variation av rytm, klang och dynamik. 
 • Mu 1-3
  Musikens verktyg Musiksymboler, bilder och tecken. 
 • Mu 1-3
  Musikens sammanhang och funktioner Associationer,tankar,känslor och bilder som uppkommer när man lyssnar på musik. 
 • Mu 1-3
  Musikens sammanhang och funktioner Olika instrument från grupperna blås-, sträng-, tangent- och slagverksinstrumenet. 
 • Mu 1-3
  Musikens sammanhang och funktioner Hur instrumenten låter och ser ut. 
 • Mu 1-3
  Musikens sammanhang och funktioner Musik som knyter an till elevens vardagliga och högtidliga sammanhang, däribland nationalsången och några av de vanligaste psalmerna, samt inblickar i svensk och nordisk barnvisetradition.

 

Hur?

Vi arbetar varierat så att det passar, olika aktiviteter passar olika elever.

 

För att främja elevernas kunskapsutveckling ska undervisningen enligt läroplanen ta hänsyn till varje enskild individs behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande. Skolverket, Stödinsatser i utbildningen (s.14)

 

 

Varje elev ska känna sig trygg i svaren på följande frågor.

 

 • Var ska jag vara? I respektive klassrum.

 

• Vem ska jag vara med? Med mina klasskamrater samt Cilla och ev klassläraren.

 

• Vad ska jag göra? Medverka på musiklektionen, sjunga, dansa, lyssna och spela.

 

• Vad ska jag lära? Olika sånger, musikaliska symboler, instrument och olika instrumentgrupper, rytm och dans.

 

• Hur ska jag göra? Medverka och ha roligt!!!!

 

• När ska jag göra det? 2c på onsdagar 10.40-11.20 och 2a på torsdagar 10.40-11.20

 

• Hur länge ska jag göra det? 40 min varje vecka hela läsåret

 

• Vad ska jag göra sen? Musiken följs alltid av bamba.

 

 

Så här gick det?

Efter avslutat arbetsområde ska undervisningen följas upp och utvärderas. Hur har undervisningen bidragit till elevernas möjlighet att utvecklas mot målet? Hur har undervisningen tillgodosett elevernas behov? Hur har anpassningar svarat mot behovet?

 

Undervisningen ska systematiskt och kontinuerligt planeras, följas upp och utvecklas. Skolverket, Planering och genomförande av undervisningen (s.29-32) 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,

analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.

Sång och spel i olika former: unison sång, kanon och växelsång samt ensemblespel.

Imitation och improvisation med rörelser, rytmer och toner.

Enkla former av musikskapande, till exempel med utgångspunkt i text eller bild.

Rösten som instrument med variation av rytm, klang och dynamik.

Musiksymboler, bilder och tecken.

Associationer,tankar,känslor och bilder som uppkommer när man lyssnar på musik.

Olika instrument från grupperna blås-, sträng-, tangent- och slagverksinstrumenet.

Hur instrumenten låter och ser ut.

Musik som knyter an till elevens vardagliga och högtidliga sammanhang, däribland nationalsången och några av de vanligaste psalmerna, samt inblickar i svensk och nordisk barnvisetradition.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback