Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Geografi

·

Årskurs:

7

Fg Geografi, kartor! 04b+04e

Fäladsgården, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 22 mars 2018

Geografi kommer ifrån grekiskan och betyder "beskriva jorden". Skolämnet geografi syftar bl a till att beskriva jordens yta, förklara varför jordens yta ser ut som den gör och vilka konsekvenser naturkatastrofer eller påverkan av människor kan få för jorden. Med detta arbetsområde ska vi arbeta med olika sorters geografisk information för att beskriva olika platser, förklara orsaker och resonera kring konsekvenser och hur platserna skulle kunna se ut i framtiden.

Arbetets innehåll

Du ska på olika sätt arbeta med kartan och förstå dess uppbyggnad med gradnät, färger, symboler, tidszoner och skala. Vi ska arbeta med olika kartor: topografiska och tematiska kartor. Med hjälp av olika kartor ska du samla information för att beskriva en plats, analysera informationen och dra slutsatser. 

 

Du kommer också få lära dig om olika klimat- och vegetationszoner i världen och hur vår användning av fossila bränslen påverkar, både nu och i framtiden, vissa platser på jorden mer än andra.

Arbetssätt och redovisningsform

Vi kommer att arbeta med olika kartor under lektionerna. I bland arbetar vi enskilt, i bland arbetar vi i grupp. 

Vi kommer att repetera och befästa våra kunskaper vad gäller viktiga geografiska begrepp, samt namn på länder, viktiga städer, hav och världsdelar.

Vi kommer ha genomgångar.

Vi kommer arbeta med olika klimatzoner i en enskild uppgift.

 

Mål

Visa din kunskap - Bedömning

Dina kunskaper och förmåga att sammanställa geografisk information kommer att bedömas med hjälp av ett prov i slutet av arbetsområdet. 

Dessutom ska du ha koll på olika platser via seterra. Se SO-siten för vidare information.

Reflektion


Läroplanskopplingar

Jordens klimat- och vegetationszoner samt på vilka sätt klimatet påverkar människors levnadsvillkor.

Klimatförändringar, olika förklaringar till dessa och vilka konsekvenser förändringarna kan få för människan, samhället och miljön i olika delar av världen.

Namn och läge på världsdelarnas viktigare länder, vatten, öar, berg, öknar, regioner och orter.

Kartan och dess uppbyggnad med gradnät, färger, symboler och olika skalor. Topografiska och olika tematiska kartor.

Metoder för att samla in, bearbeta, värdera och presentera geografiska data, till exempel om klimat, hälsa och handel, med hjälp av kartor, geografiska informationssystem (GIS) och geografiska verktyg som finns tillgängliga på internet, till exempel satellitbilder.

Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.

Eleven har goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.

Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.

Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om klimatförändringar och olika förklaringar till dessa samt deras konsekvenser för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen.

Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett relativt väl fungerande sätt, samt för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.

Eleven har goda kunskaper om världsdelarnas namngeografi och visar det genom att med relativt god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback