Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Bild

·

Årskurs:

4 - 6

Bild VT18

Olseröd skola, Kungälv · Senast uppdaterad: 18 juni 2018

Är en målning bara en målning?

Under bildlektionerna den här terminen kommer vi att göra bildanalyser av kända konstverk. Vi kommer att prata om vad vi ser i konstverken, vad vi tror att konstnärerna vill säga oss och vilka känslor konstverken väcker.

Varje nytt konstverk inleds av en lektion där vi analyserar konstverket, sedan kommer vi att med olika tekniker försöka tolka konstverket själva. Först kommer vi att göra en skiss och sedan kommer vi att utföra våra tankar. 


Läroplanskopplingar

kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,

skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,

undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och

analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.

Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.

Konst-, dokumentärbilder och arkitektoniska verk från olika tider och kulturer, hur de är utformade och vilka budskap de förmedlar.

Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Utvärdering bild Vt18
Utvärdering bild Vt 18

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback