Skolbanken Logo
Skolbanken

Tema musik

Solängen förskola, Kungälv · Senast uppdaterad: 15 juni 2018

Vi har valt att arbeta med musik som tema och utgångspunkt i vårt arbete. Språk, motorik, skapande och samspel är några av delarna som ligger till grund för planeringen.

Vad:

 • Musiken ska finnas med i vårt dagliga arbete under hela dagen.
 • Erbjuda en stor musikalisk bredd och mångfald.

 

Hur:

 • Vi kommer arbeta med olika instrument och utifrån dem prata och arbeta med olika begrepp och aktiviteter.
 • Barnen kommer få tillverka olika instrument för att använda i vårt temaarbete.
 • Vi kommer prata om olika termer och begrepp inom musiken.

 

Varför:

 • Vi ser ett mycket stort musikintresse i vår barngrupp, både för musik och sång men även mycket dans.
 • Med musiken kommer en glädje och gemenskap. Alla kan vara med på sitt sätt utifrån sina erfarenheter och behov. Detta skapar mycket gemenskap och en starkare "vi-känsla". För det enskilda barnet kan det skapa ett större självförtroende och självkänsla då de just kan vara med utifrån sina kunskaper och sin nivå.
 • Med musik arbetar man mycket med motorik med hjälp av dans och olika rörelsesånger.
 • Språket utvecklas också mycket med de sånger och ramsor vi gör samt med våra nya musiktermer.

 

Mål:

 • Vi vill försöka få ihop vår grupp och se en ökad gemenskap.
 • Ge alla barnen en chans att delta, agera och uttrycka sig utifrån där de befinner sig nu, Våga ta för sig.
 • Öka språkförståelsen hos barn.

Läroplanskopplingar

utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,

känner delaktighet i sin egen kultur och utvecklar känsla och respekt för andra kulturer,

utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,

utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,

utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Vecka 1-2
Vecka 3-4
Vecka 5-7
8-10
Dans
Inför sommaravslutningen

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback