Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

SO (år 1-3)

·

Årskurs:

5

Jä vt 18 SO - Lag och rätt. Etik

Järnåkraskolan 4-9, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 5 juni 2018

Vi lär oss mer om lag och rätt. Vi gör olika värderingsövningar och tränar oss på att ta ställning och argumentera för vår ståndpunkt.

Lag och rätt. Etik Vt 2018

Mål för elev

Du ska känna till hur lagar i Sverige stiftas och känna till några olika lagar. 
 Du ska kunna se sambandet mellan kriminalitet och de konsekvenser ett brott får för de drabbade och för de som gör brottet. Du ska kunna förklara vad som händer från det att ett brott begås och en påföljd utdöms.
 Du ska också kunna ta ställning till olika moraliska frågor och värderingar och kunna argumentera och resonera om dem.

 Bedömning      

Bedömningen avser din förmåga att:


  • kunna se samband, att kunna föra resonemang om orsaker och konsekvenser. 

  • kunna reflektera och värdera olika ståndpunkter och föra resonemang om dessa.

 

 Innehåll      

Samhällskunskap: Arbetsområdet avser kunskapsområdet Rättigheter och rättskipning.


Religion: Arbetsområdet avser kunskapsområdet Etik.

 

Genomförande     

Arbetet kommer att genomföras under vårterminen.
 Vi kommer att ha gemensamma genomgångar. Vi använder läroboken Upptäck Samhälle för att läsa och inhämta fakta. Vi kommer se på filmer från "Stoppa sabbet" och diskutera dem. Utifrån brotten i filmerna gör vi fallstudier, enskilt, parvis och gemensamt i klassen. Vi gör också olika värderingsövningar. Vi läser text med moraliska frågeställningar/problem som du ska ställning till. 

 

Kursplanemål

Genom undervisningen i ämnet samhällskunskap ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att:

  • utveckla sin förmåga att reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar.


Genom undervisningen i ämnet religionskunskap ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att:

  • utveckla sin förmåga att resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller.


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
SO - samhällskunskap och religion: Lag och rätt. Etik
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter