Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Musik

·

Årskurs:

4

Instrument och indelningen i instrumentgrupper

Ornäs skola, Borlänge · Senast uppdaterad: 28 mars 2018

Ni kommer att lära er många instrument och dess gruppindelningar genom att lyssna, prata, läsa och titta. Vi avslutar området med en diagnos.

Pedagogisk planering 

Ämne: Musik 

År: 4 

Arbetsområde: Instrumentgrupper 

Syfte 

* Analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.  

Innehåll 

  • Indelningen i stråk-, blås-, sträng-, tangent- och slagverksinstrument. 

  • Konstmusik, folkmusik och populärmusik från olika kulturer och deras musikaliska karaktärsdrag. 

 

Konkretisering av mål 

Vi skall lyssna och prata om de olika instrumentfamiljerna. 

Arbetssätt 

  • Ni kommer att se en presentation av orkestern och andra instrument på smartboarden där du kommer att få höra och se filmklipp av instrumenten. 

  • Ni kommer att få höra sagan "Peter och vargen" där alla personerna skildras av olika instrument och ni kommer att få rita samtidigt ni lyssnar på sagan 

  • Ni kommer även att få höra "Also sprach zaratustra" då ni i grupp skall presentera vad ni känner när ni hör låten med ex. Rörelse, bilder eller ord. 

Dokumentation 

  • Pedagogen ser och hör hur eleverna deltar i samtal och repetition av det vi lärt oss. 

  • Vi avslutar med ett diagnos.

Bedömning 

  • Sker under samtalen om instrumenten. 

  • Diagnosresultatet 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Musik år 4 Lgr11
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback