Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Bild

·

Årskurs:

7 - 9

Konsthistoria, Parafras åk 9

Kristinebergskolan F-9, Oskarshamn · Senast uppdaterad: 27 januari 2019

Parafras = En parafras är en omskrivning, omdiktning eller bearbetning av en text, bild eller målning, ett musikstycke, litterärt verk eller konstverk. En parafras är en bild som efterliknar ett redan känt konstverk. Konstnären har gjort egna ändringar, men det är fullt synligt att konstnären har utgått ifrån det kända konstverket. Detta kan konstnären använda sig utav för att berätta något viktigt.

Kursplan i ämnet

 

Arbetssätt och undervisning

Du kommer att få kunskap om vad en parafras är. Vi kommer att titta på hur flera konstverk har gjorts om till parafraser och diskutera hur och varför den gjorts på ett visst sätt. Du kommer att få kunskap om olika konstnärer och några av deras mest kända konstverk.

Först kommer du att få se en Powerpoint med olika konstverk och även få dem på stencil.

Lärarledd genomgång av olika färgläggningstekniker och redskap/material till det.

Du kommer även att få genomgång av och kunskap om vad som kan vara viktigt att tänka på vid fotografering.

Därefter ska du jobba fram en egen parafras.

Arbetsordning

  1. Välj ett konstverk av de bilder som jag tipsar om här. (Konstbilder i original).
  1. Planera: Skriv i planeringsdokumentet i classroom. Besvara frågorna. Bestäm hur du vill att din parafras av bilden ska se ut. Vilka delar i bilden ska du försöka behålla så likt originalet som möjligt, och vad vill du byta ut?!
  2. Gör en enkel skiss .Visa den innan du börjar arbeta med din ”bildparafras”.
  3. Framställ/gör din bild: Du kan rita/måla  eller fotografera  parafrasbilden. Rita upp bilden på ett A4- papper (rita löst med blyertspenna så att du lätt kan sudda om det blir fel).Du får välja teknik att färglägga med: collageteknik, promaker penna (tusch), blyerts i olika grå/svarta nyanser, torrpastellpenna och oljepastellkrita. Du kan också välja att arrangera/gestalta bilden med olika föremål, människor och kläder  och ta ett foto av din ”parafras” av original bilden (konstverket).
  • Klistra in ett foto av din färdiga parafras och skriv en kort utvärdering i classroom.
  • EV. (Visa och presentera din parafras för klasskamraterna.)

Visa vad du lärt dig

Visa dina idéer genom skisser och skriftliga anteckningar i Classroom.

Skriva en utvärdering av din arbetsprocess och hur resultatet blev.

Ev. (Du kommer få visa och presentera din parafras för klassen.)

 

Tidsram

4 veckor

Bedömning

 

Se under fliken kunskaper "visad kunskap" och under fliken planering " Konsthistoria - parafras"


Läroplanskopplingar

kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,

skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,

analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.

Framställning av berättande informativa och samhällsorienterande bilder om egna erfarenheter, åsikter och upplevelser.

Återanvändning av bilder, material och föremål i eget bildskapande, till exempel i installationer.

Digital bearbetning av fotografier och andra typer av bilder.

Presentationer av eget bildskapande.

Former, färger och bildkompositioner samt deras betydelsebärande egenskaper och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback