Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Hem- och konsumentkunskap

·

Årskurs:

8

HKK Konsumentekonomi åk 8 VT -20

Kristinebergskolan F-9, Oskarshamn · Senast uppdaterad: 1 mars 2020

Vad gör du om din nya mobiltelefon går sönder? Du beställer ett par jeans på internet och betalar med kort men inga jeans kommer, vad gör du då? Kan du lämna tillbaka ett par skor om du inte begärt öppet köp på när du köpt dem? I det här arbetsområdet kommer du att få kunskap om dina rättigheter och skyldigheter som du har som konsument. Du får också lära dig varför det kan vara bra att planera sina utgifter utifrån de inkomster man har. Lära dig olika ord och begrepp som hör ihop med privatekonomi, konsumenträtt och internethandel och vad de betyder.

Kursplan i ämnet

Livet i hem och familj har en central betydelse för människan. Våra vanor i hemmet påverkar såväl individens och familjens välbefinnande som samhället och naturen. Kunskaper om konsumentfrågor och arbetet i hemmet ger människor viktiga verktyg för att skapa en fungerande vardag och kunna göra medvetna val som konsumenter med hänsyn till hälsa, ekonomi och miljö.

 

 

 

 

 

Delar ur det centralainnehållet som undervisningen utgår ifrån

Arbetssätt och undervisning

Lärarledda genomgångar om konsumentinformation, konsumentlagar och hushållets kostnader (privatekonomi). Ord och begrepp inom området ekonomi och konsumtion.

Fakta i hem - och konsumentkunskapsboken s.114-124  s.133 -139 och s.142-147

Filmer från konsumentverket: Livet och pengarna som handlar om privatekonomi, konsumenträtt och internethandel.

Diskussioner utifrån olika situationer.

Praktisk matlagning och bakning.

Visa vad du lärt dig

Uppgifter:

  • Läxförhör på ordkunskap.
  • Skriftligt prov som innehåller:
  • Kontroll av faktakunskaper och att kunna omsätta kunskaperna i "praktiska" situationer.
  • Att du kan följa recept och använda lämpliga redkap och metoder när du bakar eller lagar mat.

Tidsram

V. 10-17

 

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

  • använda kunskaper och erfarenheter i konsumentekonomiska frågor
  • kunna använda din kunskap om olika konsumentlagar och regler i olika givna situationer.
  • kunna följa recept och använda lämpliga redskap och metoder

Läroplanskopplingar

planera och tillaga mat och måltider för olika situationer och sammanhang,

hantera och lösa praktiska situationer i hemmet, och

värdera val och handlingar i hemmet och som konsument samt utifrån perspektivet hållbar utveckling.

Bakning och matlagning och olika metoder för detta. Hur valet av metod påverkar arbetsprocessen och resultatet.

Redskap och teknisk utrustning som kan användas vid bakning och matlagning och hur dessa används på ett funktionellt och säkert sätt.

Ungas privatekonomi, till exempel att handla över Internet, att låna pengar, att handla på kredit eller avbetalning och att teckna abonnemang.

Hushållets ekonomi och att beräkna kostnaden för boende, konsumtion, resor och krediter.

Konsumenters rättigheter och skyldigheter.

Aktuella samhällsfrågor som rör privatekonomi, mat och hälsa.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback