Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

NO (år 1-3)

·

Årskurs:

1 - 3

NTA-låda "Förändringar"

Sörviks skola, Ludvika · Senast uppdaterad: 1 juni 2018

Du kommer att få jobba med NTA-lådan förändringar och göra olika uppdrag som har med vattnets olika former att göra samt övergångarna mellan de olika formerna. Du får även arbeta med att göra olika lösningar och blandningar och hur man kan separara dem.

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

Du ska lära dig om: 

 • vattnets olika former, fast, flytande och gas
 • vattnets övergångar mellan de olika formerna
 • enkla lösningar och blandningar
 • att kunna dokumentera dina undersökningar med text och bild

Hur ska vi lära oss detta?

Du ska lära dig detta genom att:

 • göra förutsägelser
 • genomföra undersökningar med vatten
 • utvärdera och diskutera kring resultatet av undersökningarna
 • dokumentera undersökningar med text och bild


Vad som kommer att bedömas:

 • Du ska kunna vattnets olika former.
 • Du ska kunna ge exempel på hur man separerar en lösning eller en blandning.
 • Bedömningen kommer att ske utifrån ditt deltagande under arbetspassen.
 • Du ska vara delaktig vid genomgångar och undersökningar.
 • Du ska kunna genomföra arbeten i samarbete med en eller flera kamrater.
 • Dina dokumentationer ska vara tydliga och noggrannt utförda.

Hur du får visa vad du kan:

Du får visa vad du kan genom att:

 • vara muntligt aktiv vid lektionerna.
 • genomföra undersökningar enligt instruktioner.
 • ta eget ansvar för ditt arbete och se till att alla är delaktiga i din grupp.
 • skriva texter och rita bilder som tydligt hör ihop med resultaten av dina experiment.

Läroplanskopplingar

använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,

genomföra systematiska undersökningar i fysik, och

använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,

använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,

genomföra systematiska undersökningar i kemi, och

Människans upplevelser av ljus, ljud, temperatur, smak och doft med hjälp av olika sinnen.

Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.

Luftens grundläggande egenskaper och hur de kan observeras.

Enkla lösningar och blandningar och hur man kan dela upp dem i deras olika beståndsdelar, till exempel genom avdunstning och filtrering.

I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.

Eleven beskriver vad några olika föremål är tillverkade av för material och hur de kan sorteras.

Eleven kan berätta om ljus och ljud och ge exempel på egenskaper hos vatten och luft och relatera till egna iakttagelser.

Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.

Eleven kan sortera några föremål utifrån olika egenskaper samt separerar lösningar och blandningar med enkla metoder.

Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback