Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Religionskunskap

·

Årskurs:

7

Jä vt 18 åk 7 Religion NS

Järnåkraskolan 4-9, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 18 juni 2018

Religionen i åk 7 behandlar områdena religionsfrihet, religionskritik genom tiderna, sekularisering, etik och källkritik.

Mål för elev

Du ska lära in fakta och begrepp om religionsfrihet, religionskritk, sekularisering, etik och källkritik

Du ska med hjälp av fakta och begrepp kunna resonera (se samband, jämföra och värdera) om religionsfrihet, religionskritik, sekularisering och etik

Du ska kunna resonera om olika källors trovärdighet och relevans

 

Genomförande 

Vi har arbetat med:

Vad är religion?

Religionsfrihet

Religionskritik genom tiderna

Sekularisering

Etik och etiska dilemman

Källor och källkritik

 

Bedömning

Bedömningen sammanfattas i matrisen nedan. Under de olika momenten arbetar vi med exempelsvar för att eleverna ska bli förtrogna med bedömningsnivåerna.

 

Innehåll

Religioner och andra livsåskådningar

Religion och samhälle

Etik

 

Kursplanemål

analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället

resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller

söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Jä vt 18 åk 7 Religion NS
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback