Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

7

Engelska - Sports

Ärentunaskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 23 mars 2018

Sport är en viktig del för många människor och vi ska lära oss mer om några typiska sporter i Storbritannien och USA. Du ska också få läsa en blogg och andra typer av texter. Du kommer att skriva om en sport eller hobby och hur man gör den, en instruktion. Och har du egentligen tänkt på hur det skulle vara att vara osynlig för en dag?

English   Planning  Sports

 

After you have finished this section you should be able to:

 

·        
Describe different sports

·         Use vocabulary connected to sports

·         Discuss different sports

·         Understand texts about different sports

·         Write a text about why do a sport or a hobby

·         Write an instructive text about a hobby or a sport

·         Understand some idiomatic expressions

 

 

Planning

 

Week

15                  Introduction

                     

                      Choose and work with different tasks

                      Homework: vocabulary from page 102 in textbook

 

16                  My dog plays invisible Frisbee The Run for your life

                      Choose and work with different tasks

                      Homework: vocabulary from page 103 in textbook

 

17                  Choose and work with different tasks    

Homework: vocabulary from the texts Sports in Britain and in the USA pages

104-107 in textbook

 

18/19            Choose and work with different tasks

Homework: write an instructive text, see exercise 31 for more information

 

20                  Writing assignment  Wednesday May 16

Listening and reading comprehensions Thursday May 17

                     

Bedömning

 

Följande förmågor kommer att bedömas efter avslutat arbete med arbetsområdet:

 

·         Hur eleven förstår och tolkar innehållet i talad engelska och i olika slags texter

·         Hur eleven använder språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda

·         Hur eleven formulerar sig och kommunicerar i tal och skrift och anpassar språket efter olika syften, mottagare och sammanhang

·         Hur eleven reflekterar över kulturella företeelser i olika sammanhang i världen där används.Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
An instructive text
Sports - exercises

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback